Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 14 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เทศบาลเมืองหนองปรือยกระดับทำบัตรประชาชน

ผู้ว่าฯชลบุรีเปิดทำบัตรประจำตัว ปชช. เทศบาลเมืองหนองปรือ เพิ่มบริการงานทะเบียนราษฎรให้ประชาชน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีนายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองหนองปรือเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการประชาชนในด้านงานทะเบียนราษฎร จึงได้เสนอขอรับการประเมินเพื่อเปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ได้รับการพิจารณาจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือมีความพร้อมในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และสามารถดำเนินการเปิดระบบเชื่อมโยงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

รวมทั้งจัดสรรวัสดุตัวบัตร วัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรให้กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อใช้ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายการบริการประชาชนแบบ One Stop Service มุ่งหน้าสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัล ที่เป็นแนวทางสำคัญของรัฐบาล

© 2021 thairemark.com