Wednesday, 24 April 2024 - 1 : 52 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

Eurasia Forum of Social Workers 2024 ยกระดับนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ไทยสู่ทักษะสากล

สุดปัง! ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 21 ประเทศ ร่วมประชุมวิชาการ Eurasia Forum of Social Workers 2024 ครั้งที่ 15 โดยไทยเป็นเจ้าภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงนาม MOU 8 ฉบับ โชว์ผลงานวิชาการและนวัตกรรมใหม่ 63 เรื่อง มีของ พม. ไทย 14 เรื่อง ชูเป็นก้าวสำคัญ ยกระดับนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ไทยสู่ทักษะสากล

ภาคีความร่วมมือ 5 องค์กร ประกอบด้วย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Eurasia Forum of Social Workers, Philippine Association of Social Workers Incorporate (PASWI) และเมืองพัทยาร่วมจัดการประชุมวิชาการ Eurasia Forum of Social Workers 2024 ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค. 2567 ที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ พัทยา จ.ชลบุรี โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ทั้งระดับบริหาร นักวิชาการ นักปฏิบัติ และคณะทำงาน รวม 230 คน จาก 21 ประเทศ เข้าร่วม

ประกอบด้วย ประเทศรัสเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย อังกฤษ อิตาลี มองโกเลีย เบลารุส อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน เกาหลีใต้ อิหร่าน บังคลาเทศ อินโดนีเซีย อาร์เมเนีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่นและประเทศไทย เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวการปฏิบัติงานร่วมกัน แบ่งปันทักษะงาน ถ่ายโอนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่วมกันนำเสนอผลงานวิชาการวิจัยด้านสังคม การดูแลผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนพิการ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ในการทำงานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ที่เน้นความสำคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน ในมิติงานต่างวัฒนธรรม ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลก ที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อยกระดับวิชาชีพเป็นการแบ่งปันสถานการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ของภูมิภาคต่างๆ ในเครือข่ายสภาวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ ได้ลงมือปฏิบัติและนำความรู้ต่อยอดในการปฏิบัติในด้านที่เหมาะสม สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ ในการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนพิการ สามารถช่วยเหลือป้องกันคุ้มครองตนเอง

ศาสตราจารย์ สค.ร.ระพีพรรณ คำหอม นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการ Eurasia Forum of Social Workers 2024 ได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ และนวัตกรรมใหม่ในเวทีการประชุมถึง 63 เรื่อง โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ และนวัตกรรมใหม่ในงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวม 14 เรื่อง นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการยกระดับทักษะสากลให้นักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย อีกทั้งการประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ตระหนักเห็นความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนบทเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลกที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มเปราะบาง

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ กล่าวว่างานนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีคนเข้าร่วมงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่สำคัญเวทีนี้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ความร่วมมือของผู้นำระดับสูงที่มีอำนาจการตัดสินใจของ 8 ประเทศ พร้อมใจกันลงนามทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ระหว่างกัน รวม 8 ฉบับ โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ลงนามร่วมกับ 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย , CSWPD ประเทศบังคลาเทศ , AASW ประเทศอาร์เมเนีย และ IrASW ประเทศอิหร่าน

สำหรับการประชุมวิชาการ Eurasia Forum of Social Workers ครั้งที่ 16 มีกำหนดจัดที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานสังคมสงเคราะห์ ในมิติต่างวัฒนธรรม ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมใหม่งานสังคมสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

© 2021 thairemark.com