Monday, 20 May 2024 - 11 : 03 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

วิกฤติภัยแล้งส่อรุนแรง!ลำน้ำจักราชโคราชเริ่มแห้งขอดจนสันดอนดินโผล่

นครราชสีมา-ลำน้ำจักราช สนามแข่งเรือยาวโคราช ปริมาณน้ำแห้งจนสันดอนดินโผล่ ชลประทานเตรียมเก็บกักสำรองน้ำ ไว้ให้เพียงพอใช้อุปโภค-บริโภคช่วงฝนทิ้งช่วง

สภาพน้ำภายในลำน้ำจักราช ที่ไหลผ่านตัวเมืองพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนคราชสีมา ในจุดที่เคยใช้เป็นสถานที่ใช้แข่งเรือยาวประเพณีพิมาย พบว่า ปริมาณน้ำเริ่มแห้งลงอย่างต่อเนื่อง จนบางจุดของลำน้ำเห็นสันดอนดินโผล่ขึ้นมากลางลำน้ำอย่างเห็นได้ชัด นับว่า ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วมาก ตรงข้ามกับระดับน้ำเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วซึ่งมีปริมาณน้ำเต็มความจุ

ขณะที่ปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูล เหนือโครงการส่งน้ำและบำรุงทุ่งสัมฤทธิ์ เขื่อนพิมาย ทางเจ้าหน้าจัดสรรน้ำเขื่อนพิมาย จำเป็นที่จะต้องปิดประตูระบายน้ำทั้ง 6 บาน หลังพบว่า ระดับน้ำบริเวณเหนือประตูระบายน้ำ เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จึงต้องปิดประตูระบายน้ำเอาไว้ เพื่อเตรียมกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ผลิตประปาอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลพิมายและตำบลใกล้เคียงในช่วงฤดูแล้งปลายปี ยาวไปถึงในปีหน้า ซึ่งช่วงปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมนี้ อุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า อาจจะประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงอีก จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงจากทางอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือป้องกันผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

สำหรับปริมาตรน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 อ่างฯ ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ,อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ,อ่างเก็บน้ำมูลบน และอ่างเก็บน้ำลำแชะ มีปริมาตรน้ำรวมล่าสุด เหลืออยู่ที่ 435 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 49.23 % เป็นน้ำใช้การได้ 398 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 46.99 % ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 23 อ่างฯ ทั่วทั้งจังหวัด มีปริมาตรน้ำรวมล่าสุด เหลืออยู่ที่ 157 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 47.70 % เป็นน้ำใช้การได้ 132 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 43.42 % ทำให้ปริมาตรน้ำเก็บกักรวม 27 อ่างเก็บน้ำของจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาตรน้ำเฉลี่ยเหลืออยู่ที่ 593 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 48.81 % เป็นน้ำใช้การได้ 531 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 46.04 %

โดย…ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

© 2021 thairemark.com