Friday, 24 May 2024 - 1 : 52 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของให้กับผู้ต้องขัง

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายวินัย เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี และนางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม นำคณะชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม กว่า 50 คน ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของให้กับผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี และเรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนางสุนันทา คงมากเพียร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี และนายนักรบ นาคพรหม ผู้อำนวยการเรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับ

สืบเนื่องจากการที่ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมร่วมกับจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “ชลมารค 10” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มาใช้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และทางชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ได้เล็งเห็นว่ากลุ่มผู้ต้องขังหญิง และชาย เป็นกลุ่มที่ควรได้รับโอกาสสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้รับการดูแลและจุดประกายศักยภาพการทำดี สร้างประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นการสนับสนุนโครงการคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดชลบุรี อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ได้เตรียมอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการและสิ่งของที่จำเป็นต่อผู้ต้องขัง เช่น ชุดเสื้อและกางเกง ชุดชั้นในและรองเท้าผ้าใบ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผ่านช่วงเวลานี้ไป และเพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมที่กลับไปใช้ชิวิตร่วมกันกับสังคมและคนที่เรารักอีกครั้ง

© 2021 thairemark.com