Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 47 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรีจัดพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

ชลบุรีจัดพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 6 เมษายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

มีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี น.ส.สุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล นายอำเภอบ่อทอง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ศาลาการเปรียญ วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 25 เมษายน รวมระยะเวลา 20 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ หลักธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีการบวชในแต่ละท้องถิ่น ฟื้นฟูให้คนรุ่นใหม่ ได้สืบทอดประเพณีอันดีงามต่อไป

© 2021 thairemark.com