Monday, 11 December 2023 - 4 : 10 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

EXIM BANK ร่วมยินดี ‘คอหุ้น’ ก้าวสู่ปีที่ 20 อย่างมั่นคง

คุณรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบหมายคุณพรธิกา กัญจนบุศย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำทีมงานสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ นสพ.คอหุ้น และ’ก้าวสู่ปีที่ 20 ก้าวย่าง อย่างมั่นคง’ในวาระ 2 ทศวรรษ นิตยสาร’คอหุ้น’ขออำนวยพรให้ TEAM PR มั่งคั่ง รุ่งเรือง เจริญด้วยลาภสรรเสริญ ปราศจากอุปสรรค บรรลุทุกสิ่งที่ปักธงไว้ โดยมีนายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์ บรรณาธิการอำนวยการ นสพ.คอหุ้น ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคอหุ้น 522/136 แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ10400

© 2021 thairemark.com