Friday, 21 June 2024 - 9 : 07 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“สุดอลังการ”!รมว.สุชาติ ควงผู้ว่าฯชลบุรี นายกอบจ. เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปลูกฝังเด็กไทยหมั่นเรียนรู้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวให้โอวาทแก่เด็กเนื่องในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และเด็กๆ ที่มาร่วมงานหลายพันคน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี

นายสุชาติ กล่าวว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ไว้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพในอนาคต หากได้รับการอบรมสั่งสอนปลูกฝังแต่สิ่งดี ๆ พวกเขาก็จะเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพของสังคม

สิ่งสำคัญสำหรับทุกคนคือ การรู้หน้าที่ เด็ก ๆ มีหน้าที่ต้องตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ เมื่อเรารู้หน้าที่ของตนเองก็จะทำให้เสริมสร้างการมีวินัย รวมทั้งการเป็นเด็กดีของสังคม เด็กเปรียบเสมือนต้นไม้หากได้รับการดูแลเป็นอย่างดีก็จะเจริญงอกงาม ผลิดอกออกผลให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ดูแลในทางตรงกันข้าม หากไม่ดูแล ไม่หมั่นรดน้ำพรวนดิน ต้นไม้ก็จะไม่เจริญงอกงาม หรืออาจตายได้ในที่สุด ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่จะต้องปลูกฝังและมอบแต่สิ่งดี ๆ ให้กับเด็กและเยาวชน ขณะเดียวกันเด็กและเยาวชน ต้องเรียนรู้หน้าที่และข้อควรปฏิบัติของตนเองไปพร้อมกันเพราะแต่ละคนย่อมต้องมีหน้าที่เป็นของตนเอง หากทุกคนสามารถทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ สังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่มีแต่ความสงบสุข

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรีในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนผู้มีอุปการคุณ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน เห็นความสำคัญของการศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติ ให้อยู่ในระเบียบวินัย มีความขยัน ซื่อสัตย์ กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีจิตสาธารณะ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต หมั่นเรียนรู้ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเหล่ากาชาดชลบุรี ภาคเอกชน นำสิ่งของมามอบให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การจัดกิจกรรมรักการอ่าน การละเล่นพื้นบ้าน การเล่นเกม แข่งขันทักษะต่างๆ การตอบคำถาม รับของขวัญ ของรางวัล และการบริการอาหาร ไอศกรีม น้ำดื่ม ของขวัญรางวัลแจกฟรีตลอดงาน

นอกจากนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เปิดห้องผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชน เข้าเยี่ยมชมห้อง พร้อมนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการจุดประกายความฝัน หรือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหนังสือ และแสงหาความรู้ เพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง เพราะเด็ก ๆ คืออนาคตของชาติ

© 2021 thairemark.com