Thursday, 25 July 2024 - 10 : 29 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯ ชลบุรีเดินหน้ารณรงค์ “ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามและสวมหมวกนิรภัย 100 %

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 พ.ย. 2565 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 3 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”หนองใหญ่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย” 100% โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางปณิดา พันธุ์โชติ นายอำเภอหนองใหญ่ จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

โดยได้ร่วมกันปรับปรุงทำความสะอาดบริเวณทางข้ามถนน หรือทางม้าลาย รวมทั้งตีเส้นและทาสีเพื่อให้ประชาชนที่เดินข้ามถนนได้มองเห็นชัดเจน โดยมุ่งเน้นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ขับขี่รถทุกชนิด ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาลให้ชะลอความเร็วในที่คับขัน ที่มีการจราจรพลุกพล่าน หรือมีสิ่งกีดขวาง ทางร่วม ทางแยก และหยุดให้คนข้ามในทางข้าม ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วย

และในวันนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้รณรงค์ถึงความปลอดภัยทางถนน โดยแจกหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ตลอดจนการรณรงค์การไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย โดยเฉพาะบริเวณเขตชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ใช้ทางข้ามทางม้าลายเกิดความปลอดภัยสูงสุด

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการรณรงค์ การสร้างการรับรู้ และจิตสำนึกให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ภายใต้โครงการ “ชลบุรีเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” โดยจัดกิจกรรมทุกวันที่ 21 ของทุกเดือน

© 2021 thairemark.com