Friday, 9 December 2022 - 11 : 21 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรีพร้อมเหล่ากาชาดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

เมื่อเวลา 13.00น.วันที่31ต.ค.2565 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อม นาวสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านเลขที่ 26/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ติดตามการช่วยเหลือนางสาวสาวิตรี ราชสีห์ อายุ 41 ปี พร้อมครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2537

โดยนางสาวสาวิตรี ราชสีห์ อยู่กับสามี นายรัตน ถาถ้วย อายุ 40 ปี มีบุตร 2 คน คือ ด.ช.สรวิศิษฎ์ ถาถ้วย อายุ 10 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเนินถาวร ตำบลบางนาง อำเภอพานทองและ ด.ญ.กวิสรา ถาถ้วย อายุ 8 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเนินถาวร ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง และหลาน ชื่อ ด.ญวิริยา ถาถ้วย อายุ 1 ปี เป็นบุตรของน้องสาวสามี ซึ่งปัจจุบันมารดาของเด็กได้เสียชีวิตไปแล้ว

นางสาวสาวิตรี ราชสีห์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2537 รักษาอาการขาผิดรูปทั้งสองข้าง แต่ไม่ได้มาติดต่อเข้ารับการรักษาและขาดการติดต่อตั้งแต่ปี 2549

ด้าน นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามการช่วยเหลือ โดยพบว่า นางสาวสาวิตรี ราชสีห์และครอบครัว ประสบปัญหาเรื่องหนี้สิน โดยได้กู้เงินในระบบ และนอกระบบ มาเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อนำมาประกอบอาชีพค้าขายแต่ประสบปัญหาขาดทุน ทำให้ขาดเงินส่งงวดทั้งค่ารถยนต์ ค่าหนี้ในระบบและนอกระบบ ส่วนรายได้ในตอนนี้มาจากการขายขนมโตเกียว เดือนละ 6,000 บาท และเบี้ยคนพิการ 800 บาท รวม รายได้ทั้งหมด 6,800 บาท ซึ่งยังไม่เพียงพอในการใช้จ่ายในครอบครัว

ส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบถุงยังชีพและมอบเงินจำนวนหนึ่ง อำเภอพานทอง มอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุดและนายวิฑูรย์ ใจเย็น กำนันตำบลบางนาง มอบเงินจำนวน 2,000 บาท นางสาวอรทัย ใจเย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบางนาง มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท พร้อม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค รวมเป็นเงินประมาณ 4,000 บาท ส่วนความประสงค์ที่ต้องการของนางสาวสาวิตรี ราชสีห์ คือต้องการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการเพื่อเพิ่มรายได้ โดยประสงค์ประกอบอาชีพขายลูกชิ้นทอด

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบให้ ศูนย์ดำธรรมจังหวัดชลบุรีประสานรายละเอียดและดำเนินการไกล่เกลี่ย หนี้สิน เงินกู้นอกระบบ ให้กับนางสาวสาวิตรีฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางจะประสานโรงเรียนที่บุตรทั้ง 2 คนศึกษาอยู่ เพื่อขอรับทุนการศึกษา และได้รับนางสาวสาวิตรีฯเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้มีรายได้เสริม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีประสานเรื่องการรับ หลาน เข้าเป็นบุตรบุญธรรม สำหรับเด็กอายุ 1 ปีที่อยู่ในความดูแล และ ด้านรายได้ สำนักงานพัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหางานที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อมาทำที่บ้านต่อไป

© 2021 thairemark.com