Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 27 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นทท.แห่ขึ้นชมเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลกหวั่งพัง

กระแสเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลกฟีเวอร์ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวแห่เดินทางเข้าชมจำนวนมาก เร่งจัดระเบียบใหม่ห้ามขึ้นไปด้านบนโบราณสถานเขาคลังนอกหวั่นชำรุด

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ภารฤทธิ์ กำนันตำบลศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดกระแสเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลกฟีเวอร์ ทำให้มีนักท่องเที่ยวแห่เข้ามาเที่ยวที่โบราณสถานเขาคลังนอกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงวันหยุดปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ซึ่งเป็นผลมาจากทางยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยชาวบ้านในพื้นที่ตื่นเต้นมากและเข้าร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองจนถึงวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ภารฤทธิ์ กำนันตำบลศรีเทพ

ทั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเข้ามาเที่ยวชมโบราณสถานเขาคลังนอกอละโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ พร้อมมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก จนสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี และยังสร้างสำนึกรักหวงแหนในแหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าที่สังคมโลกเชิดชูอีกด้วย

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ กล่าวว่า แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวเข้ามามากแบบหรือมีความคาดหมาย ทำให้เรามองเห็นถึงปัญหาทั้งเรื่องที่พักอาหารการกิน สถานที่จอดรถและสาธารณูปโภคต่างๆ ยังไม่พอเพียง จึงวิงวอนภาคีเครือข่ายทั่งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยผลักดันส่งเสริม เพื่อเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลก เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างแท้จริงในอนาคต

สำหรับ เสียงสะท้อนจากชาวบ้านและชุมชน ที่ห่วงใยหลังมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปด้านบนโบราณสถานเขาคลังนอก มหาสถูปเจดีย์ยุคทราวดี ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลกแห่งนี้เป็นจำนวน อาจเสี่ยงต่อการเกิดการชำรุดทรุดโทรมขึ้น ซึ่งได้พูดคุยเรื่องนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างแล้ว โดยเห็นควรห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นไป หรือให้จัดระเบียบการเข้าเที่ยวชมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ยังแสดงความกังวล หลังได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเดินชมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพด้วย เนื่องจากใช้เวลาค่อนข้างนานทำให้กระหายน้ำดื่มมาก โดยเฉพาะเด็กและคนชรา จึงอยากให้มีการเพิ่มซุ้มบริการจำหน่ายน้ำดื่มตามจุดต่างๆ ให้มากขึ้น อาจจะให้ชุมชนเข้าไปจัดจุดบริการ เพื่อเพิ่มรายได้ก็จะยิ่งเป็นการดีอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : สุนทร คงวราคม ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

© 2021 thairemark.com