Wednesday, 24 July 2024 - 2 : 07 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

โครงการปัน ประกาศความสำเร็จงานวิศกรรมโครงสร้างอาคาร

โครงการปัน (PUNN Smart Workspace) ประกาศความสำเร็จงานวิศกรรมโครงสร้างอาคาร โดยได้ดำเนินการสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามแผนงานที่วางไว้ นำโดย นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ, นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน, นายอรฤดี ณ ระนอง และนายสุธี ลิมปนชัยพรกุล กรรมการบริหาร บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, นายสมพงษ์ ขวัญอำไพพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วย นายปัญญา เจนกิจวัฒนาเลิศ กรรมการบริหารและหัวหน้าส่วนงานพื้นที่สำนักงาน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย, นายอดิพงษ์ วีระพลชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานพื้นที่สำนักงาน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด และทีมงาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเทปูนปิดโครงสร้างอาคาร หรือ Topping Off Ceremony ณ ชั้น Rooftop ของโครงการปัน

โดยโครงการปัน (PUNN Smart Workspace) อาคารสำนักงานแห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ หรือ New CBD (Central Business District) ของกรุงเทพฯ โครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด และ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตัวโครงการฯ เชื่อมต่อกับถนนสายสำคัญหลายสาย อยู่ไม่ไกลจากทางพิเศษเฉลิมมหานคร สะดวกทั้งผู้ที่เดินทางโดยรถส่วนตัว และระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีสถานีรถไฟฟ้า MRT ใกล้เคียงคือสถานีคลองเตย และสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อีกทั้งโครงการปัน ยังออกแบบอาคารภายใต้มาตรฐาน LEED Gold Level เพื่อให้เป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการเลือกใช้วัสดุที่ได้รับมาตฐาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อทุกปัจจัย

© 2021 thairemark.com