Sunday, 10 December 2023 - 1 : 48 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คอนโดไทยฮอต 9 เดือน ต่างชาติช้อปทะลุ 5.2 หมื่นล้าน

คอนโดมิเนียมไทยฮอต 9 เดือน ต่างชาติช้อปทะลุ 5.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.6% ‘จีน’ ครองแชมป์ ‘เมียนมา’ ซื้อราคาเฉลี่ยแพงสุด

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติในไตรมาส 3 ปี 2566 พบว่า มีจำนวน 3,365 หน่วย มูลค่า 17,048 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 11.6% และ 21.1% ของการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั้งหมด โดยมีการขยายในเชิงจำนวนหน่วย เพิ่มขึ้น 0.4% แต่ในเชิงมูลค่าลดลง 2%

นายวิชัย กล่าวต่อว่า ภาพรวม 9 เดือนแรกของปี 2566 มีจำนวนหน่วยและมูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ 10,703 หน่วย มูลค่า 52,259 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.6% และ 23.3% ของการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั้งหมด โดยมีการขยายในเชิงจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น 37.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 31.6%

นายวิชัย กล่าวอีกว่า ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ 5 ลำดับแรก อันดับ 1 สัญชาติจีน ยังคงซื้อห้องชุดมากที่สุด 4,991 หน่วย มูลค่า 24,740 ล้านบาท มีการซื้อขนาดพื้นที่เฉลี่ย 39.2 ตร.ม/หน่วย และมีราคาเฉลี่ย 5 ล้านบาท/หน่วย

อันดับ 2 รัสเซีย 962 หน่วย มูลค่า 3,436 ล้านบาท มีการซื้อขนาดพื้นที่เฉลี่ย 42.6 ตร.ม/หน่วย มีราคาเฉลี่ย 3.6 ล้านบาท/หน่วย

อันดับ 3 สหรัฐอเมริกา 422 หน่วย มูลค่า 2,102 ล้านบาท มีการซื้อขนาดพื้นที่เฉลี่ย 55.5 ตร.ม/หน่วย และมีราคาเฉลี่ย 5 ล้านบาท/หน่วย

อันดับ 4 ไต้หวัน 378 หน่วย มูลค่า 1,841 ล้านบาท มีการซื้อขนาดพื้นที่เฉลี่ย 40.1 ตร.ม/หน่วย มีราคาเฉลี่ย 4.9 ล้านบาท/หน่วย

อันดับ 5 สหราชอาณาจักร 372 หน่วย มูลค่า 1,813 ล้านบาท มีการซื้อขนาดพื้นที่เฉลี่ย 56.7 ตร.ม/หน่วย มีราคาเฉลี่ย 4.9 ล้านบาท/หน่วย

นายวิชัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ยังพบว่า พม่า รับโอนฯ ห้องชุดมีจำนวนหน่วยเป็นอันดับ 7 จำนวน 347 หน่วย แต่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 มูลค่า 2,250 ล้านบาท โดยมีการซื้อขนาดพื้นที่เฉลี่ย 51.4 ตร.ม/หน่วย และมีราคาเฉลี่ย 6.5 ล้านบาท/หน่วย (ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยแพงที่สุด) โดยจังหวัดที่มีการซื้อห้องชุดของคนต่างชาติมากสุด คือกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และระยอง

“คนต่างชาติยังสนใจซื้ออสังหาฯ ในไทย และห้องชุดยังคงเป็นที่ต้องการของคนต่างชาติ สะท้อนจากจำนวนหน่วยและมูลค่าการโอนฯ ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดแล้ว และมีสัดส่วนของการโอนฯ เพิ่มเป็น 11.6% และ 21.1% ของทั้งหมด ขณะที่ในช่วงก่อนหน้า มีสัดส่วนของหน่วยการโอนฯ ไม่เกิน 10% และมีมูลค่าการโอนฯ ไม่เกิน 15% ของทั้งหมดเท่านั้น ดังนั้นหากการท่องเที่ยวฟื้นกลับมาเต็มที่ เชื่อว่าตลาดคอนโดจะได้รับความสนใจจากต่างชาติมากยิ่งขึ้น” นายวิชัยกล่าว

© 2021 thairemark.com