Monday, 24 June 2024 - 10 : 20 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร’แห่ง ซัคเซสมอร์ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษธนาคารกรุงไทย-ม.มหิดล

“นพกฤษฏิ์”ซีอีโอ”ซัคเซสมอร์ “ได้รับเชิญบรรยายพิเศษให้กับพนักงานและคณะผู้บริหารของ ธนาคารกรุงไทย ในโครงการ “การเสริมศักยภาพผู้บริหาร”รุ่นที่ 1 และ“ศิลปะการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับผู้บริหารยุคใหม่”สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชนฉ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษให้กับพนักงานและคณะผู้บริหารของ ธนาคารกรุงไทย โดยมีพนักงานเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน ผ่านระบบ Zoom ในโครงการ “การเสริมศักยภาพผู้บริหาร ( Leadership Enhancing Program )” รุ่นที่ 1 งานนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีและได้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มกำลัง

ขณะที่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญ คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร บรรยายในหลักสูตร “Smart Leadership for the 21’ Century (ภาวะผู้นำศตวรรษที่ 21)” ณ โรงแรม เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับผู้บริหารยุคใหม่” ให้กับคณะผู้บริหารสาธารณสุข และคณะอาจารย์ ม.มหิดล มีผู้เข้าอบรมให้ความสนใจเข้ารับฟัง 80 คน และได้รับความรู้และแรงบันดาลใจเพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเผชิญสู่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมวัฒนธรรม ทั้งความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในศตวรรษที่ 21

นอกจาก คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร จะบริหารงานองค์กรซัคเซสมอร์ ให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้ว ยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมอีกด้วย ตามปณิธานที่ว่า “จะส่งมอบคุณค่า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้มากกว่าล้านชีวิตทั่วทุกมุมโลก”

© 2021 thairemark.com