Thursday, 25 July 2024 - 11 : 57 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

แอมเวย์เดินหน้าโครงการ Amway Go Green Together ส่งแคมเปญ ReBag

แอมเวย์ประเทศไทย มุ่งเน้นเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เดินหน้าโครงการ Amway Go Green Together ด้วยคอนเซ็ปท์ 3 R คือ Reuse Reduce Recycle นำร่องปีนี้ด้วยแคมเปญ ReBag ที่เป็นการนำพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ของแอมเวย์ที่นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกนำมาคืนไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตถุงพลาสติกใช้ซ้ำได้ หวังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อช่วยรณรงค์สร้างจิตสำนึกใส่ใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ปัญหาเรื่องขยะและมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน เป็นปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไข ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ข้อมูลจากผลวิจัย “The Rise of Conscious ASEANs : Why should you CARE? โดยศูนย์วิจัยความเป็นอยู่ ฮาคูโฮโด อาเซียน พบว่า ผู้บริโภคในอาเซียน 86% ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง และผู้บริโภคกว่า 80% ให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ไม่เพียงเท่านั้นจากผลสำรวจของ Global Consumer Insights Pulse Survey ยังพบว่า 76% ของผู้บริโภคชาวไทยตั้งใจเลือกซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือใช้บรรจุภัณฑ์เพียงเล็กน้อย และ 78% เลือกซื้อสินค้าจากบริษัทที่ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม

นายกิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอมเวย์ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจและให้ความเชื่อถือเสมอมา แต่นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนอีกด้วย โดยตั้งแต่ปีที่แล้ว เราได้ทำโครงการ Amway Go Green Together ที่เน้นคอนเซปต์ 3 R ได้แก่ Reuse Reduce Recycle และในปีนี้ เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน แอมเวย์ได้เปิดตัว ‘ReBag’ ซึ่งเป็นถุงพลาสติกที่มีส่วนผสมของบรรจุภัณฑ์แอมเวย์ ร่วมกับวัสดุรีไซเคิลอื่นๆ โดยถุงดังกล่าวยังสามารถนำกลับไปสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อีกด้วย โดยเราได้เชิญชวนให้นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกนำพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ของแอมเวย์ที่ใช้แล้วมาคืน เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตถุงพลาสติกใช้ซ้ำ อันเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมในอีกทางหนึ่งด้วย เพราะเราเชื่อว่าการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือการแสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อเพื่อนมนุษย์ทั่วโลก”

โครงการ Amway Go Green Together

แอมเวย์ได้มีการรณรงค์ให้ผู้คนดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยคอนเซ็ปท์ 3 R ได้แก่ Reuse Reduce Recycle

  • Reduce เพิ่มทางเลือกให้นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกเลือกรับหรือไม่รับถุงใส่ผลิตภัณฑ์ได้
  • Reuse มีจำหน่ายถุงผ้ารักษ์โลกเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใส่ผลิตภัณฑ์ซ้ำได้
  • Recycle เชิญชวนให้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกแอมเวย์มาคืนที่แอมเวย์ ช็อป เพื่อนำบรรจุภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ แอมเวย์ยังมีการจัดการด้านอื่นๆ เพื่อสนับสนุนจุดยืนการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่เพื่อประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร เป็นต้น

ชวนทุกคนร่วมรักษ์โลกผ่านแคมเปญ ‘ReBag’

แอมเวย์เชิญชวนให้นักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก และผู้บริโภคทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก เพียงนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกของแอมเวย์มาคืนที่แอมเวย์ ช็อป ทั่วประเทศ เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นส่วนผสมในการผลิตถุงพลาสติกใช้ซ้ำ โดยถุง ReBag ของแอมเวย์มีความรักษ์โลกใน 3 มุม ได้แก่

  • มีส่วนผสมพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ของแอมเวย์ ช่วยลดขยะจากบรรจุภัณฑ์เปล่า
  • 50% ของพลาสติกที่ใช้ผลิตเป็นพลาสติกรีไซเคิล จึงช่วยลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่
  • ReBag นี้ยังนำไปรีไซเคิลต่อได้อีก ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

ยืนหยัดเคียงข้างสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง (Eco Friendship)

นอกจากนี้ ในระดับโลก แอมเวย์โกลบอลก็มีความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำล้วนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ได้แก่

  • ใส่ใจปลูก (Plant) แอมเวย์มีฟาร์มออร์แกนิคเป็นของตัวเอง โดยมีพื้นที่กว่า 15,000 ไร่ ใน 3 ประเทศ ซึ่งเพาะปลูกด้วยวิธี regenerative farming ที่ดูแลดินให้อุดมสมบูรณ์เสมอ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ (Traceability)
  • ใส่ใจผลิต (Product) ผลิตภัณฑ์แอมเวย์เน้นใช้ส่วนผสมหลักจากพืชธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์จะเน้นการใช้ส่วนผสมหลักจากฟาร์มออร์แกนิค ส่วนเครื่องสำอางอาร์ทิสทรี สกิน นิวทริชั่น ใช้หลักการ clean beauty ที่จะไม่ใช้ส่วนผสมที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ ไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์และไม่มีการทดลองกับสัตว์ โดยได้รับการรับรองจาก Vegan Society และในส่วนของผลิตภัณฑ์แอมเวย์ โฮม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์สูตรเข้มข้น ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์เกือบ 100% ของแอมเวย์ สามารถนำมารีไซเคิลได้
  • ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Operation) กระบวนการผลิตของแอมเวย์จะเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น มีการใช้พลังงานทางเลือก (พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์) 40%, มีการนำวัสดุเหลือไปรีไซเคิลกว่า 95%, ลดการใช้น้ำได้ 3.5%, ลดการใช้พลังงานได้ 35%, ลดขยะมูลฝอยได้ 10% และลดก๊าซเรือนกระจกได้ 41%

“แอมเวย์มุ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตสินค้าคุณภาพ มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคสูงสุด และจะยึดมั่นในการเป็นแบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อโลก เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ และตอบโจทย์ความต้องการให้กับผู้บริโภคในทุกยุคสมัย”
นายกิจธวัช กล่าวสรุป

© 2021 thairemark.com