Wednesday, 17 April 2024 - 4 : 41 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

J&C imart จัดใหญ่ส่งท้ายปี“พลิกวิกฤตโควิด…เปลี่ยนชีวิตด้วยธุรกิจแฟรนไชส์”

“พลิกวิกฤตโควิด…เปลี่ยนชีวิตด้วยธุรกิจแฟรนไชส์” ประโยคนำพาเข้าสู่งาน “MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021” ที่กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมจัดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 – 10 ซึ่งนับเป็นงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกว่า 400 แบรนด์ และหนึ่งในนั้นก็มีแบรนด์ “J&C imart” แฟรนไชส์ร้านขายของชำระบบโมเดิร์นเทรด ในนาม บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) โดยได้ขยายสาขาไปกว่า 200 ร้านค้าทั่วไทย ภายใต้ความเป็นนวัตกรรมร้านค้าสร้างอาชีพเพื่อชุมชนที่มีจุดเด่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสถานะของ “ลูกค้า” ให้กลายมาเป็น “คู่ค้า” ด้วยนวัตกรรมการเปลี่ยนทุกรายจ่ายให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน

การเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้คนสามารถแปรเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันจากการเป็นผู้บริโภคเข้ามาสู่ระบบเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของระบบโดยไม่ต้องลงทุนเองทั้งหมด, การสร้างอาชีพรองรับวัยก่อนเกษียณให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ช่วยลดต้นทุน และสร้างรายได้ด้วย J&C imart จากการเปลี่ยนหน้าบ้านเป็นหน้าร้าน, การสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มทักษะความสามารถและประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้คน, การพัฒนารูปแบบ Platform Marketplace ใหม่ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถนำเสนอสินค้าไปกระจายไปขายหรือนำไปสู่การบริโภครับผลประโยชน์ร่วมกัน,การมีระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถนำสินค้าเข้ามาขายในระบบ หรือนำเอาระบบสิทธิ์แฟรนไชส์ของ J&C imart ที่มีมาตรฐานร่วมกับภาครัฐไปขายในพื้นที่ในเมืองหรือนอกเมือง เป็นต้น

อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดงาน “MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021″ดังกล่าว นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เน้นย้ำความสำคัญถึงการเป็นช่องทางและสร้างโอกาสในการขยายตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมกับรวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทต่างๆ ที่น่าลงทุนกว่า 400 แบรนด์มานำเสนอ ซึ่งมีขนาดการลงทุนตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้านบาทให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามกำลังทรัพย์ ความชื่นชอบ ความถนัดแต่ละธุรกิจ และสามารถเจรจาซื้อ-ขายกันได้ทันทีภายในงาน โดยมีสถาบันการเงินมาร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ และให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ การเสวนาและกิจกรรม Workshop สอนเคล็ดลับการทําแฟรนไชส์สร้างอาชีพสู่ความสําเร็จ และหลักการเลือกซื้อแฟรนไชส์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีข้อมูลสนับสนุนเบื้องต้นสำหรับการตัดสินใจลงทุน

“รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้ความสำคัญต่อการพลิกฟื้นและการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะไมโครเอสเอ็มอี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก มาตรการสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์นำมาใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน คือ การนำธุรกิจแฟรนไชส์มาช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยข้อดีของการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นโมเดลธุรกิจที่ง่ายต่อการบริหารจัดการและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เพราะผ่านการลองผิดลองถูกจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์มาก่อน มีอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้ครบครัน มีความเสี่ยงน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนทำธุรกิจด้วยตนเอง และมีแนวทางการทำธุรกิจให้เดินตามอย่างชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่”

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวและว่า ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งระบบให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจ ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างต้นแบบแฟรนไชส์ หรือ Next B2B Franchise เป็นการสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญแก่ผู้ก่อตั้งแบรนด์ที่ต้องการต่อยอดเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ 2) สร้างมาตรฐานให้ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) 3) เฟ้นหาสุดยอดแฟรนไชน์เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์รายอื่น โดยการจัดการประกวด Thailand Franchise Award เป็นประจำทุกปี และ 4) การจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนหน้าใหม่หรือผู้ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มาเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับตัวเอง เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายตลาดแก่ธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

และรวมถึงการจัดงาน MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021 ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ที่ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือประชาชนให้มีอาชีพ มีรายได้ ส่งเสริมธุรกิจ SME ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย โดยมีหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนอย่างแข็งขัน

© 2021 thairemark.com