Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 51 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘พลัสโกลด์’จัดอบรมนวดเพื่อสุขภาพ ประเดิมโครงการสมุนไพรพญาอินทรีรุ่น1

‘พลัสโกลด์’จัดอบรมนวดเพื่อสุขภาพ ประเดิมโครงการสมุนไพรพญาอินทรีรุ่น1

บริษัท พลัสโกลด์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ได้จัดโครงการนวดเพื่อสุขภาพกับสมุนไพรพญาอินทรีและสมุนไพร 8 เซียนขึ้น โดยจัดอบรมรุ่นแรก เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยมี คุณอัครเดช พิมพ์ตะวงศ์ ผู้ศึกษาวิชาการนวดแผนไทย ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี มาประศาสตร์วิชาให้กับผู้เข้ารับการอบรมรุ่นแรกจำนวน 20 คน

ซึ่งครั้งแรกเป็นการสอนวิชาการบำบัด แก้บรรเทาอาการปวดเคล็ดขัดยอกด้วยตนเอง รวมทั้งสอนวิธีการกดจุด คลายเส้น บรรเทาอาการเมื่อยล้าเบื้องต้น และการอบรมรุ่นต่อๆไป จะจัดขึ้นทุกเดือน ณ สำนักงานอิมพีเรียลลาดพร้าว ชั้น 4

© 2021 thairemark.com