Sunday, 21 April 2024 - 4 : 00 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นักธุรกิจอิสระ 60 ประเทศทั่วโลกร่วมประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

ผู้ประกอบการขายตรงและนักธุรกิจอิสระจาก 60 ประเทศทั่วโลกร่วมงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์จัดโดยสมาคมการขายตรงไทย (TDSA)

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) โชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ (WFDSA World Congress XVI – Virtual Edition) ภายใต้ธีม “Tomorrow is Now” ที่มุ่งเน้นในการรวมเนื้อหาข้อมูลที่สำคัญทันยุคทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจขายตรงยุคดิจิทัลมารวมไว้ภายในงาน ทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพและรวมพลังครั้งสำคัญของบริษัทขายตรงที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ รวมถึงเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจอิสระ

ในแต่ละประเทศทั่วโลก ได้มาร่วมเปิดรับประสบการณ์ใหม่พร้อมกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจยุคใหม่ โดยได้รวมเหล่าวิทยากรพิเศษทั้งผู้บริหารระดับซีอีโอ นักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ และนักกฎหมาย มาร่วมแชร์มุมมองเปิดรหัสสู่ความสำเร็จ อาทิ Keynote Speaker มร.มาร์ค เบนิออฟ (Mr. Marc Benioff) ซีอีโอจาก Salesforce ที่เป็นบริษัทซอฟท์แวร์ระดับโลก, คุณเฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย ผู้บริหารจาก DHL Express บริษัทขนส่งระดับอินเตอร์ และคุณมุกพิม อนันตชัย ผู้บริหารจาก YouTube แพลตฟอร์มดิจิทัลยักษ์ใหญ่ เป็นต้น เดินหน้าสร้างความพร้อมสู่การเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงและนักธุรกิจอิสระที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

สามารถเข้าชมงานประชุมย้อนหลังได้ที่ www.wfdsa2020bangkok.live เวอร์ชันภาษาอังกฤษสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2564 และเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาจีนสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่ 18 ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2564 สำหรับการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในปี พ.ศ.2566 (ค.ศ.2023) โดยประเทศดูไบได้รับเลือกจากคณะกรรมการของสมาพันธ์การขายตรงโลกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

© 2021 thairemark.com