Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 46 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คังเซน-เคนโก “แบ่งปันความสุขสู่สังคม”

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ นำโดย ดร.ณัฐพัชร์ อำพันธ์ยุทธ์ และดร.ขวัญโดม อำพันยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยได้รับเกียรติจากสมาชิกไดเรกเตอร์ระดับสูงเข้าร่วมงาน เพื่อมอบทุนการศึกษาพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอัลคาไลน์ตราเอมเพอร์เรอร์ สิ่งของเครื่องใช้ และสบู่ธัม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

สำหรับสนับสนุนการดำเนินการของโรงเรียน ในการดูแลให้เยาวชนคนไทยทุกคนได้มีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีคุณประกายดาว ใจคำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และทีมงานเป็นผู้รับมอบ พร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเด็กๆ ณ ณ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

© 2021 thairemark.com