Sunday, 25 February 2024 - 3 : 14 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘คังเซน-เคนโก’ แบ่งปันความสุขสู่สังคมไทย

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ นำโดย ดร.ขวัญโดม อำพันธ์ยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.กรรณิกา แช่ทอง รองประธานกรรมการบริหาร มอบทุนการศึกษาพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กอ่อนและเยาวชนก่อนวัยเรียน

พร้อมมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอัลคาไลน์ตราเอมเพอร์เรอร์ สิ่งของเครื่องใช้และสบู่ธัมเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินการของมูลนิธิ ในการดูแลให้เยาวชนคนไทยทุกคนผู้ยากไร้ได้มีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิเป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเด็กๆ ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จ.กรุงเทพฯ

© 2021 thairemark.com