Monday, 20 May 2024 - 10 : 00 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“ไอยรา”ยกระดับองค์กรจากทศวรรษที่มั่นคงสู่ทศวรรษที่มั่งคั่ง

“ไอยรา แพลนเน็ต” เดินหน้าบุกธุรกิจ รุกหนักยกระดับองค์กร “จากทศวรรษที่มั่นคง สู่ทศวรรษที่มั่งคั่ง” ทุ่มทุนกว่า 80 ล้าน สร้างสำนักงานใหม่แห่งใหม่ เผย 5 กลยุทธ์ลุยตลาดในยุคธุรกิจต้องปรับตัว

ไอยราแพลนเน็ต มีวิสัยทัศน์ “ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม” โดยมีพันธกิจสร้างคุณค่าสู่สังคม เปิดดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 12 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2


สถานการณ์หลังการระบาดของไวรัส โควิด-19 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 ได้สร้างผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะธุรกิจขายตรง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้คนตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลโซลูชั่น จนนำมาสู่การปรับตัวของธุรกิจไอยราในปัจจุบัน

การปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยปัจจุบันเป็นหลักการสำคัญขององค์กรไอยราในปัจจุบัน โดยยังคงยึดมั่นอุดมการอย่างหนักแน่นในการสร้างคุณค่าสู่สังคม บริษัทจึงมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารองค์กรไอยรา ให้สอดรับกับวิถีใหม่และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

โดยในปี 2566 บริษัทกำหนดให้เป็นปีแห่งการรวมพลังหนึ่งเดียวกัน (Year of One Force) โดยมุ่งเน้นการร่วมแรงร่วมใจและยกระดับองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง อบอุ่น มั่นใจ เชื่อมั่น และพร้อมก้าวเดินต่อไปในทศวรรษที่ 2

กลยุทธ์สำคัญในการปรับตัวของไอยรา มีดังนี้

  1. วิสัยทัศน์การตลาด ที่ผสานการตลาดออฟไลน์สู่ออนไลน์
  2. ระบบบริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการยกระดับสู่การบริการที่เป็นมาตรฐานสากล ISO 9001 และปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบ ที่พร้อมสนับสนุนนักธุรกิจไอยราในการทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เต็มประสิทธิภาพ
  1. ปรับทิศทางของระบบฝึกอบรม Aicademy โดยมุ่งเน้นเพิ่มเติม ในการสร้างนักการตลาดออนไลน์ “มืออาชีพด้วยมืออาชีพ” ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพนักธุรกิจไอยรา ที่มีชื่อว่า Aigital Biz “เปลี่ยนอนาคต ด้วยปลายนิ้ว”
  2. มุ่งเน้นการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ รวม 5 รายการ SPECTRA อาหารผิวสารซุปเปอร์ฟู้ด 69 ชนิด , New AIFACAD นวัตกรรมคูเคอร์มินท์ สูตรพิเศษ ดูดซึม 39 เท่า, 7 Active Syntech รวมพรีและโพรไบโอติกส์ 10 สายพันธ์, ลิปสติกไอลดารูจ เอนชานท์ คัลเลอร์ ลิป ทินท์ และล่าสุด กับ Buddy Go ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีการศึกษางานวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างแท้จริง
  3. มุ่งสร้างองค์กรในลักษณะชุมชน (Community) ซึ่งมีกิจกรรมทางธุรกิจ และกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ เชิดชู คนดี คนเก่ง คนกล้า ส่งเสริมสนับสนุนทำให้เครือข่ายองค์กรไอยรา เติบโตและมีความแข็งแรง สายสัมพันธ์แน่นแฟ้น และนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

ภายใต้กลยุทธ์ที่สำคัญนี้ มีคอนเซ็ปต์ว่า “จากทศวรรษที่มั่นคง สู่ทศวรรษที่มั่งคั่ง”

ทั้งนี้ บริษัทได้ลงทุนสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ด้วยมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนความมั่นคงของธุรกิจไอยรา และสร้างความมั่นใจให้กับนักธุรกิจ เป็นการยกระดับแบรนด์ไอยราแพลนเน็ตให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพโดดเด่น โดยอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ถึง 2 แห่ง การเดินทางสัญจรสะดวก และสำนักงานใหญ่มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1400 ตารางเมตร มีทั้งหมด 6 ชั้น โดยชั้นที่ 1 เป็นส่วนบริการซื้อขายและจ่ายสินค้า ชั้นที่ 2 เป็นส่วนบริการนักธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนเป็นทั้งห้องประชุม ห้องพักผ่อนและห้องที่สามารถนั่งพูดคุยสนทนากันได้อย่างผ่อนคลาย ซึ่งมีชื่อว่า ไอยรา คาเฟ่ (AIYARA CAFÉ) เพิ่มเติมด้วยห้องประชุมขนาดเล็ก สำหรับการประชุมทีมของนักธุรกิจ

ส่วนชั้นที่ 3 เป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ หรือ น้องใส่ใจ และเจ้าหน้าที่การตลาด โดยมีห้องประชุมอีก 1 ห้อง สำหรับการประชุมของเจ้าหน้าที่ สำหรับชั้นที่ 4 เป็นส่วนของผู้บริหารฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี โดยมีห้องประชุมรองรับสำหรับการประชุมของเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งห้อง ในชั้นที่ 5 มีห้องประชุมบอร์ด 1 ห้อง และห้องทำงานของประธานบริษัทและรองประธานอีก 2 ห้อง สำหรับในชั้นที่ 6 จะเป็นพื้นที่ในส่วนของห้องพระที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เพื่อให้สมาชิกได้น้อมสักการะกราบไหว้

สำหรับการตกแต่งสำนักงานใหญ่นั้น ได้สอดรับกับ CI (Corporate identity) โดยมีคอนเซ็ปต์ คือ สะท้อนความทันสมัยและหรูหรา มีคุณค่า ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกมั่นคงและมั่งคั่งของแบรนด์ไอยราหนึ่งทศวรรษ ที่มีเป้าหมายในการนำพาแบรนด์ไอยราให้เติบโตก้าวไกล ก้าวสู่ทำเนียบธุรกิจขายตรงสีขาว TOP 5 ของอุตสาหกรรมขายตรง

© 2021 thairemark.com