Monday, 24 June 2024 - 9 : 43 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

Amway Global ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารแอมเวย์ประเทศไทย

แอมเวย์ โกลบอล ประกาศแต่งตั้ง นายทศพร นิษฐานนท์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นหนึ่งในการต่อยอดแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของแอมเวย์ให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ A70 ที่แอมเวย์มุ่งมั่นในการสร้างคอมมูนิตี้ด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

อีกทั้ง เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค พนักงาน และนักธุรกิจแอมเวย์ ได้มีสินค้าคุณภาพ หลากหลาย และปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล รวมถึงผลักดันการดำเนินงานธุรกิจขายตรง  ให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง

© 2021 thairemark.com