Thursday, 25 July 2024 - 11 : 53 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

J&C จับมือดีป้าลงนามความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการการแพทย์ยุคใหม่

พัฒนาตัวเองไม่เคยหยุดสำหรับ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ซึ่งล่าสุดได้ผนึกความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa (Digital Economy Promotion Agency) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ได้ลงนามอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ชั้น 9 SIAMSCAPE กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนดิจิทัลและความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการการแพทย์ยุคใหม่

โดยทำร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa กับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา,คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก,บริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัทจอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) หนึ่งเดียวในธุรกิจขายตรงที่ได้รับเลือกมาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมพัฒนาเสริมทักษะความรู้ พร้อมเปิดมุมกลับปรับมุมมองให้กับเยาวชนไทย และผู้ที่สนใจอาชีพที่ใหม่ ๆ ที่กำลังมาแรงในอนาคต!กันเลยทีเดียว

© 2021 thairemark.com