Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 44 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ขอนแก่น คว้ารางวัลมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดแห่งชาติอาเซียน

ทน.ขอนแก่น คว้ารางวัลมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ตอกย้ำอีสานมีดีเที่ยวได้ทุกวันไม่มีเบื่อ “ธีระศักดิ์” เร่งเดินหน้าประสานความร่วมมือทุกฝ่าย ชูเสน่ห์-สีสันและความพร้อม พร้อมแย้มถนนข้าวเหนียวปีหน้ามีเซอร์ไพลส์แน่

ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
      
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับรางวัลมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดท่องเที่ยว ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ส่งเสริมและเชิญชวนให้หน่วยงานองค์กรเข้าร่วมการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย ซึ่งตามข้อกำหนดที่อาเซียน โดยกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดไว้ทั้งหมด 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงแรม,มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทรีสอร์ท,มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว,มาตรฐานเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว,มาตรฐานการบริการรถตู้ปรับอากาศ

สำหรับนักท่องเที่ยว,มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน และมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอผลการดำเนินงานในการเข้ารับการประกวดรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในหัวข้อที่ 7 คือมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน โดยได้มีการตั้งคณะทำงานและนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินที่อาเซียนได้กำหนดไว้ 7 ตัวชี้วัด คือการจัดการสิ่งแวดล้อม ,ความสะอาด,การจัดการของเสีย,การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมและความสะอาด,พื้นที่สีเขียว,ความปลอดภัยด้านสุขภาพปลอดภัยและความมั่นคงของชุมชนเมืองและโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

“วันนี้ขอนแก่นเราได้ปักหมุดด้านการท่องเที่ยวให้กับนานาชาติได้รับทราบด้วยการเป็น 1 ใน 4 เมืองของไทยที่มีมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด ซึ่งจุดมุ่งหมายของการจัดทำมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน หรือ ACTCS นั้นคือการจัดหาเครื่องมือให้กับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้นำไปใช้และปรับปรุงคุณภาพด้านการท่องเที่ยว จนนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งทั้งหมดชาวขอนแก่นและทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามแนวทางการพัฒนาและยกระดับให้ขอนแก่นเป็น 1 ในเมืองใหญ่ของอาเซียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นพึงพอใจและมั่นใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยและเลือกขอนแก่น เป็น 1 ในเมืองที่ต้องมาเยือและมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า รางวัลดังกล่าวจะทำให้ขอนแก่นนั้นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาเที่ยวและร่วมกิจกรรมหรือดำเนินการงานด้านต่างๆในพื้นที่ได้มากขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายลงและทุกคนนั้นคุ้นชินในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่นิวนอนอล ดังนั้นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆที่ปลอดภัยจะเป็นตัวชี้วักที่สำคัญที่จะเป็นเสน่ห์และคงไว้ซึ่งอัตลักษณอีสานได้อย่างสมดุลและขณะนี้มีหลายหน่วยงานได้ประสานการดำเนินงานร่วมกันในการที่จะร่วมกันกระตุ้นภาพรวมทางเศรษฐกิจและกำหนดจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะกับการนำถนนข้าวเหนียว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีชื่อเสียงในการที่จะร่วมกันต่อยอดด้านการท่องเที่ยวที่อาจจะมีการเชิญนักร้อง ดารา นักแสดงชื่อดังระดับโลกที่อาจะมาเยือนและจัดแสดงคอนเสริต์ที่ จ.ขอนแก่นในปี 2566 ซึ่งอาจที่จะเป็นไปได้อีกด้วย

© 2021 thairemark.com