Friday, 24 May 2024 - 2 : 32 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ.ลงพื้นที่ช่วยด้านประกันไฟไหม้โชว์รูมบ้านผือ

คปภ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือด้านประกันภัยทันที กรณีเพลิงไหม้โชว์รูมรถจักรยานยนต์ ที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โชว์รูมรถจักรยานยนต์นิยมการค้า 92 เลขที่ 194/1 ถนนพลับผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นเหตุให้อาคารโชร์รูมและทรัพย์สินภายในอาคารได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น รถจักรยานยนต์กว่า 45 คัน รถยนต์จำนวน 4 คัน และสินค้าต่าง ๆ รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นภายในร้านนิยมชินสโตร์ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นต้น โดยไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่อย่างใด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

ในเบื้องต้น ได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุดรธานี เร่งช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งติดตามและตรวจสอบข้อมูลด้วยว่าตัวอาคารพาณิชย์ที่เป็นโชว์รูมและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ได้มีการทำประกันภัยรองรับไว้หรือไม่ 

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุดรธานี ที่ได้ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเบื้องต้น พบว่า อาคารพาณิชย์และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหาย ได้ทำประกันภัยไว้ ดังนี้ 

1. อาคารพาณิชย์ เลขที่ 194/1 ถนนพลับผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามกรมธรรม์เลขที่ 015-FR-2021-0000719 ซึ่งได้ขยายความคุ้มครองถึงภัยก่อการร้าย ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ภัยจากลูกเห็บ และภัยจากการระเบิด เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 จำนวนเงินเอาประกันภัย 32,300,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) และส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร

2. ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ รถยนต์จำนวน 4 คัน ได้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) ไว้ดังนี้ 1) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กร 9292 อุดรธานี ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามกรมธรรม์เลขที่ 001-21-2100-142445 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,040,000 บาท 2) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 9292 อุดรธานี ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามกรมธรรม์เลขที่ 200001/M003078385 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,300,000 บาท 3) รถยนต์หมายเลขทะเบียน 84-4997 อุดรธานี ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามกรมธรรม์เลขที่ 720-01331-78175/1 73 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2564 จำนวนเงินเอาประกันภัย 860,000 บาท และ 4) รถยนต์บรรทุกป้ายแดง ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัท คุ้มภัยโตกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามกรมธรรม์เลขที่ DS-70-63/001328 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,100,000 บาท

สำหรับการติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ได้มีการประสานงานบริษัทผู้รับประกันภัยลงพื้นที่เพื่อติดตามและเร่งสำรวจภัยเพื่อประเมินความเสียหายแล้ว ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จังหวัดอุดรธานี จะบูรณาการการทำงานเพื่อให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยเป็นไปโดยเร็วและเป็นธรรม

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงฝากเตือนมายังผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย โดยควรทำประกันอัคคีภัยหรือการประกันภัยทรัพย์สินประเภทอื่น และประกันภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น ๆ ให้สอดคล้องและครอบคลุม เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ    ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Add Line Official@oicconnect” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

© 2021 thairemark.com