Monday, 20 May 2024 - 11 : 24 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ พบ ปะ เจ้าหนี้

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) จัดโครงการ เสวนา เรื่อง “ไขข้อข้องใจ กองทุนประกันวินาศภัย พบ เจ้าหนี้” ในพื้นที่ภาค 3 (ขอนแก่น) ประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจริญธานี ห้องศรีจันทร์ 1 จังหวัดขอนแก่น

นำทีมโดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยื่นคำทวงหนี้กับกองทุนประกันวินาศภัยได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย และความเคลื่อนไหว ขั้นตอนในการพิจารณาคำทวงหนี้ที่ยื่นต่อกองทุนประกันวินาศภัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจประกันวินาศภัยในสายตาประชาชน รวมไปถึงเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ธุรกิจประกันวินาศภัย

อีกทั้งเชิญนางสาวปรียดา พ่อค้าช้าง ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และนางพานทิพย์ บุญศรี ผู้อำนวยการ คปภ. จ.ขอนแก่น มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “ไขข้อข้องใจ กองทุนประกันวินาศภัย พบ เจ้าหนี้” ในพื้นที่ ภาค 3 (ขอนแก่น) ประจำปี 2566 เพื่อตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างกองทุนประกันวินาศภัยและเจ้าหนี้ที่เกิดจากกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ร่วมไปถึงมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึกต่าง ๆ มากมายภายในงาน

© 2021 thairemark.com