Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 23 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

รทสช.หนุนร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศทำให้กม.เป็นสากลยิ่งขึ้น

“รวมไทยสร้างชาติ”หนุนร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศฉบับของรัฐบาลเพื่อให้ไทยมีกฎหมายที่เป็นสากล ให้คนเพศเดียวกันสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ และมีสิทธิทางสังคมเท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) แถลงภายหลังประชุม สส.ของพรรคว่า ที่ประชุมมีมติให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่…พ.ศ…เพื่อรองรับเรื่องสมรสเท่าเทียม ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม โดยไม่มีการยื่นร่างของพรรคเข้าประกบแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้มีสิทธิ และเสรีภาพตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งการจดทะเบียนสมรส รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้สภาฯพิจารณา โดยพรรครวมไทยสร้างชาติสนับสนุนการสมรสเท่าเทียม ไม่ว่าหญิงกับหญิง หรือชายกับชาย หรือสิทธิในการจดทะเบียนบุตรบุญธรรม การรับมรดก สิทธิในการประกันสังคม เมื่อมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว จะทำให้คนมีเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ และใช้ชีวิตร่วมกันได้ตามที่กฎหมาย จะทำให้กฎหมายนี้เป็นสากลมากขึ้น

นายอัครเดช กล่าวว่า กฎหมายลักษณะนี้เคยมีการเสนอเข้าสภามาแล้วเข้าใจว่า ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่มีการแก้ไขให้ครอบคลุมในหลายๆเรื่อง และกระทบกับกฎหมายหลายฉบับ จึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดูผลกระทบไปถึงกฎหมายอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมรดกกฎหมายที่ดิน กฎหมายการมีบุตรบุญธรรม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องการจดทะเบียนสมรส แม้กระทั่งคำนำหน้า ซึ่งกฎหมายต่าง ๆเหล่านี้ จะต้องดูกฎหมายอื่นนำมาประกอบด้วย

“ พรรครวมไทยสร้างชาติสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ตามร่างที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯในวันที่ 21 ธันวาคมนี้ โดยพรรคได้เสนอกรรมาธิการสัดส่วนของพรรค 2 คนคือ ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ และกำลังทาบทามบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเป็นเครือข่ายของผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้ามาร่วมเป็นกรรมาธิการ เพื่อให้เกิดความรอบคอบเป็นการพิจารณากฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมผู้มีความหลากหลายทางเพศในอนาคต”โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว

© 2021 thairemark.com