Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 20 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘ธรรมนัส-ผู้ว่าฯชลบุรี’ลุยค้นตู้คอนเทนเนอร์แหลมฉบังสกัดสินค้าเถื่อน

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพญานาคราช พร้อมนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง น.ส.ธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และคณะทำงานโครงการท่าเรือสีขาว ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหล่มฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตรทางตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย พร้อมชมกระบวนการตรวจสอบสินค้า ณ สถานประกอบการ (โรงงานหรือห้องเย็น) ณ จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านระบบวีดีโอคอล และได้ยืนยันทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติการตรวจการนำเข้าสินค้าที่เข้มข้น

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ มาตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ ที่บรรจุสินค้าเกษตร ที่ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และตรวจสอบตู้สินค้าเกษตร ที่ท่าเทียบเรือ C1 และ B5 ท่าเรือแหลมฉบัง หลังจากการคิกออฟเปิดปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจพญานาคราช ในการตรวจการนำเข้าสินค้าประมง ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งในวันดังกล่าวมีการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำแช่แข็ง ซึ่งเห็นถึงกระบวนการขั้นตอนการตรวจสินค้านำเข้าที่เข้มงวดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ X-Ray ตู้สินค้าประมงนำเข้าเพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบสินค้าภายในตู้ และการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าปัจจุบันกรมประมงจะมีการเปิดตรวจ 100 % ในการตรวจสอบ

นอกจากจะเปิดตรวจ ณ ด่าน หรือ ท่าเทียบเรือแล้วจะมีการไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ (โรงงนหรือห้องเย็น) ปลายทางด้วย โดยจะทำกาซีล (Seal) ตู้คอนเทนเนอร์ไปยังสถานประกอบการปลายทาง เพื่อควบคุมและตรวจสอบคัดแยกชนิดและปริมาณที่นำเข้าจริงตรงตามที่สำแดงในเอกสารจนมั่นใจว่าสัตว์น้ำนั้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต

โดยในวันนี้ได้ตรวจทุกกระบวนการนำเข้า ตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตนำเข้า ตรวจสอบเอกสารประกอบการนำเข้า การ x Ray ตู้สินค้าประมงนำเข้า เปิดตู้สินค้าเกษตร (พืช ประมงและปศุสัตว์) เพื่อตรวจสอบสินค้าเกษตรเบื้องตัน ณ หน้าด่าน และล็อคซีล (Seal ไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการปลายทางอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งในกระบวนการนี้มีการวีดีโอคอลภาพการตรวจสอบ ณ สถานประกอบการปลายทางเพื่อเห็นขั้นตอนการนำสินค้าสัตว์น้ำออกจากตู้คอนเทนเนอร์เพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณ ณ สถานประกอบการด้วยซึ่งเมื่อไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย จึงจะอนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการผลิตหรือจำหน่ายต่อไป ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังสุ่มตรวจตู้สินค้าตกค้างที่ไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของ แต่มีการสำแดงบัญชีสินค้าทางเรือ (Cargo Manifest) จำแนกเป็นสินค้าประเภท สัตว์น้ำแช่แข็ง จำนวน 1 ตู้ และหอมแขก จำนวน 1 ตู้ ที่ลานตรวจสินค้าท่าเรือ C1 ท่าเรือแหลมฉบัง และตรวจสินค้าท่าเรือ B5 ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อตรวจสินค้าอีก 1 ตู้ ที่มีการสำแดงบัญชีเป็นเนื้อแก้มโค โดยยังไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของอีกด้วย

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการร่วมบูรณาการปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง มาตรการในการขับเคลื่อนการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการลักลอบนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

© 2021 thairemark.com