Thursday, 22 February 2024 - 7 : 14 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เสียงปืน..ลั่น! ศก.ไทยไปทางไหน? เปรียบเทียบ “กลุ่มประเทศอาเซียน”

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2023 ธนาคารโลก (World Bank) เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกฉบับอัพเดตเดือนตุลาคม 2023 ซึ่งในรายงานนี้ ปรับลดคาดการณ์จีดีพีของเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกปีนี้ลงมาอยู่ที่ 5% (จากเดิมคาดการณ์ในเดือนเมษายน 2023) ที่ 5.1% ส่วนในปี 2024 จะเติบโตได้ 4.5% จากคาดการณ์เดิม 4.8% ขณะที่หลายประเทศในอาเซียนก็ถูกปรับลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากบ้างน้อยบ้าง ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ภาวะการเงินที่ตึงตัว นโยบายการค้าและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเทศไทยที่อยู่เกือบรั้งท้ายสุดในอาเซียน

ธนาคารโลกประเมินอัตราการเติบโตของไทย คาดว่าจะเร่งขึ้นจาก 2.6% ในปี 2565 เป็น 3.4% ในปี 2566 แต่ลดลงจาก 3.6% ที่ประมาณการในเดือนเมษายน 2023 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าคาดว่าจะหดตัว 2.1% (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) ตามความต้องการที่ลดลงของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว การเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการจัดสรรงบบประมาณการลงทุน โดยคาดว่าการท่องเที่ยวจะช่วยชดเชยความซบเซาได้ แต่เสียงปืนที่ดังขึ้นในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองหลวง จากเด็กวัย 14 จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย 1 ในนั้นคือนักท่องเที่ยวจีน จะกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมากนน้อยแค่ไหน เพราะนักท่องเที่ยวจีนคือความหวังหลักของเศรษฐกิจไทย และรัฐบาลจะฟื้นศรัทธาเรียกความเชื่อมั่นกลับมาอย่างไร

© 2021 thairemark.com