Friday, 24 May 2024 - 1 : 43 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ทูตออสเตรเลียหารือผู้ว่าฯชลบุรีเรื่องการฟื้นฟูจังหวัดและแนวโน้มการลงทุนของต่างชาติในพื้นที่ EEC

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้อราชการกับ ดร.แอนเจลา แม็คโดนัลด์ (H.E. Dr. Angela MacDonald PSM) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะ ในประเด็น นโยบายฟื้นฟูจังหวัดชลบุรี ภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวโน้มการลงทุนของชาวต่างชาติในพื้นที่ EEC นโยบายการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี

และความปลอดภัยของประชาชนชาวออสเตรเลียในจังหวัดชลบุรี โดยมี พล.ต.ต.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี น.ส.อังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมหารือ

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การปรับตัวทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤตโควิด 19 ของจังหวัดชลบุรี เราต้องยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวมากขึ้น การดูแลและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางให้กับผู้ประกอบการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ด้านแนวโน้มการลงทุนของชาวต่างชาติในพื้นที่ EEC จังหวัดชลบุรีเรามีแผนนโยบายและการชี้นำการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินแผนพัฒนาอยู่ ซึ่งจังหวัดชลบุรีเรามีความพร้อมที่จะต้อนรับนักลุงทุนต่างชาติ เชื่อมั่นว่าการพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศกำลังส่งสัญญาณดีขึ้นและจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ที่เกิดธุรกิจใหม่ๆที่สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนได้เป็นอย่างดี

© 2021 thairemark.com