Thursday, 25 July 2024 - 11 : 18 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ขอนแก่นพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน วอนรัฐใช้ระเบียบข้อเดียวกันกับนานาประเทศที่เดินทางเข้าไทย

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังที่รัฐบาลจีนประกาศเปิดประเทศเมื่อวันที่ 8 ม.ค.2566 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลต่อความคึกคักที่นานาประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว การศึกษา การค้า และการลงทุน ที่สัมพันธ์แนบแน่นระหว่างจีนกับไทย เช่นเดียวกันกับ จ.ขอนแก่น ที่โดยปกติจะมีชาวจีน ทั้งในส่วนของนักศึกษา,นักลงทุน,นักการทูต รวมไปถึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ปีละกว่า 2,000 คน ดังนั้นเมื่อรัฐบาลจีนประกาศเปิดประเทศ การที่คนจีนจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลมั่นใจในการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมากและส่วนหนึ่งจะมีการเชื่อมต่อมายัง จ.ขอนแก่น อีกด้วย

“ผมห่วงเรื่องกฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่อาจจะยุ่งยาก และซับซ้อน ดังนั้นเมื่อรัฐบาลประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น และประกาศมาตรการการรับชาวต่างชาติเข้าประเทศไทย ในภาวะปกติเช่นเดียวก่อนที่โควิดจะเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อขณะนี้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็และคนไทยยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัย มีมาตรการป้องกันและควบคุมตามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุจอย่างเข้มงวด การเดินทาเข้าประเทศไทยของชาวจีนที่จะต้องเดินทางมาในรูปแบบต่างๆนั้นก็ควรที่จะดำเนินการเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆที่เดินทางมาไทย จะมาเฉพาะเจาะจงว่าคนจีนจะเข้าไทยจะต้องซับซ้อนและมีขั้นตอนที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆนั้น โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยควรที่จะปฎิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด”

นายกเทศมนมตรีนครขอนแก่น กล่าวต่อว่า ขอนแกนมีความพร้อมและมีมาตรการรองรับที่ชัดเจนและเข้มงวดอยู่แล้ว และชาวขอนแก่น ยังคงการ์ดไม่ตก และคงไว้ซึ่งมาตรการอย่างรัดกุม และขณะนี้การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก็ดำเนินการอย่างต่อเอง ซึ่งเทศบาลฯให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทุกหน่วยงานนการที่จะเดินหน้าต่อภายใต้สถานการณ์ที่ปกติและโรคประจำถิ่นที่ทุกคนยังคงป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามขณะนี้องค์กรจีนใน จ.ขอนแก่น เริ่มมีการประสานงานกับเครือข่ายชาวจีนในการที่จะเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่นเดียวกันกับสถานกงสุลใหญ่จีน ที่ตั้งอยู่ที่ขอนแก่น ที่ได้ประสานการทำงานและขับเคลื่อนความร่วมมือเพิ่มขึ้น สถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนก็เริ่มส่งข้อมูลในการนำนักศึกษาจีนเข้าส่ารเรียนปกติและส่งนักศึกษาไทยไปศึกษาที่จีนตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ดังนั้นมั่นใจว่าการเปิดประเทศ ทั้ง 2 ฝ่ายล้วนต่างได้รับผลประโยชน์และเกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ซึ่งขอนแก่นก็พร้อมที่จะแสดงศักยภาพรองรับคนจีนที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ที่คาดว่าจะทอยยเดินทางเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

© 2021 thairemark.com