Monday, 11 December 2023 - 4 : 08 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“สมศักดิ์” เปิดปฏิบัติการปราบยาเสพติดช่วงปีใหม่ ขอคนไทยทุกคนร่วมแจ้งเบาะแส

“สมศักดิ์” เปิดปฏิบัติการเข้มปราบยาช่วงปีใหม่ เตือนอย่ารับฝากของจากคนแปลกหน้า สกัดคนค้าลำเลียงของช่วงเทศกาล วอนทุกคนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส 1386 พร้อมตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถ หวังปีใหม่ทุกคนกลับบ้านปลอดภัย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ภายใต้ปฏิบัติการ “ปีใหม่สุขใจ เดินทางปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมช่วงปีใหม่ปลอดภัย ที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในการเดินทาง และให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการป้องกัน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการสุ่มตรวจปัสสาวะในผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทาง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงนำเข้ายาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเข้มข้น เนื่องจากมีวันหยุดหลายวันเป็นเหตุให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ฉวยโอกาสลำเลียงยาเสพติด และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในช่วงนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในโอกาสนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสัมภาระ ไม่รับฝากสิ่งของจากคนแปลกหน้าในระหว่างเดินทาง เพราะอาจเป็นยาเสพติด และขอย้ำเตือนพี่น้องประชาชน อย่ารับจ้างเปิดบัญชีธนาคารเพราะอาจถูกหลอกใช้ เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ และร่วมเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวัง หากพบบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งสายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 และอย่าลืมป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ขอให้ระมัดระวังปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และพี่น้องประชาชนที่ร่วมเดินทาง

“ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานภาคีที่ให้ความสำคัญ และร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงปีใหม่ปลอดภัยในครั้งนี้ ขอบคุณทุกท่านที่เป็นพลังสำคัญในความร่วมมือร่วมใจร่วมป้องกันยาเสพติด ในช่วงเทศกาลอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาตลอด และขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ช่วยกันเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นการช่วยป้องปรามนักค้ายาเสพติด ที่ฉวยโอกาสลำเลียงและนำเข้ายาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผมยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรม และ ป.ป.ส. เอาจริงเอาจังในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น เพื่ออนาคตลูกหลานของเรา” นายสมศักดิ์ กล่าว

© 2021 thairemark.com