Friday, 24 May 2024 - 1 : 42 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ฝนเทเติมชลประทานเตรียมสูบลงคลองน้ำสาขาช่วยเกษตรกรเดือดร้อนหน้าแล้ง

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา โดย ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีฯ ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศของประเทศไทยว่า ปี 2566 มีแนวโน้มจะกลับมาเป็นเอลนีโญกำลังอ่อน และมีแนวโน้มจะยาวไปถึงปี 2567 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะฝนบริเวณประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณฝนน้อยลง และตกไม่สม่ำเสมอ บางเดือนอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง จึงต้องเตรียมการวางแผนรับมือและบริหารจัดการน้ำอย่างละเอียดรัดกุม โดยฤดูฝนปีนี้ของไทย จะเริ่มต้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2566 และไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือน ตุลาคม 2566 ซึ่งปีนี้คาดว่า ปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนจะน้อยกว่าปี 2565 และจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณ 5% แต่ปี 2565 ที่ผ่านมาปริมาณฝนจะสูงกว่าค่าปกติ 14% นอกจากนี้ สถานการณ์ฝนตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน เกือบทุกภาคของไทยยังคงมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติ

เมื่อเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงแรกฝนยังตกไม่สม่ำเสมอ กลางเดือนมิถุนายน 2566 ถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2566 ปริมาณและการกระจายของจะฝนลดลง อาจก่อให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ยาวนานขึ้น เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน ต่อมาในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2566 จะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้น 60-80% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ แต่ปริมาณฝนสะสมยังน้อยกว่าค่าปกติ ส่วนเดือนตุลาคม 2566 บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนลดลงและเริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า สภาพอากาศจะแปรปรวนในช่วงใกล้เปลี่ยนผ่านฤดูกาล

จากอิทธิพลของลักษณะอากาศดังกล่าว ในวันนี้ (18 พฤษภาคม 2566) ที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปริมาณน้ำตามลำคลองสาขาต่างๆ เริ่มแห้งลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคลองน้ำสาธารณะในตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำเริ่มลดลง เจ้าหน้าชลประทานจึงได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง สูบน้ำจากคลองน้ำชลประทานเข้ามาเก็บกักไว้ในสระน้ำเก็บกักน้ำดิบ เพื่อสูบน้ำเข้าไปเก็บกักไว้ภายในคลองน้ำสาขา บริเวณบ้านตลาดประดู่ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย ไว้ให้ชาวบ้าน 3 หมู่บ้านในตำบลได้ใช้ประโยชน์ผลิตประปาอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะฤดูทำนาหว่านข้าวในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ซึ่งชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์

ส่วนปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมาย ซึ่งมีลักษณะเป็นเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำ ภายใต้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย แม้ว่าวันนี้จะมีปริมาณน้ำเก็บกักเหนือเขื่อน จะเต็มความจุ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องมาจากช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ได้รับอิทธิพลของพายุฤดูร้อนทำให้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนพิมายจนเต็มความจุ แต่เจ้าหน้าที่ชลประทานยังคงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุม เพื่อสำรองน้ำไว้ให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอทั้งในช่วงฝนทิ้งช่วงและช่วงฤดูแล้งในปลายปีนี้ .

โดย…ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ/นครราชสีมา

© 2021 thairemark.com