Sunday, 25 February 2024 - 2 : 56 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กัญชายังไม่เสรี สายสีเขียวควรรู้ ปลูกบ้านละ6ต้น

แม้ที่ผ่านมามีการนำร่องปลูกกัญชา 6 ต้น ในกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย จ.บุรีรัมย์ เมืองต้นแบบในการปลูกและผลิตกัญชาทางการแพทย์ แต่หลายคนยังสงสัยว่าชาวบ้านทั่วไป จะสามารถปลูกได้หรือไม่…? ดังนั้นสายเขียวทั้งหลายอย่าสับสนว่ารัฐบาลปลดล็อกนั้นเป็นนโยบายปลูก “กัญชาเสรี”ซึ่งมิใช่เลยเพราะมีหลากหลายขั้นตอนที่ชาวบ้านร้องเรียนรู้ให้ถ่องแท้เพื่อจะได้เข้าใจว่าปลูกกัญชาอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

เพื่อความกระจ่างให้กับสายสีเขียวทั้งหลาย “นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์” ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ มีคำตอบให้พร้อมกับบอกว่า การเปิดเสรีหรือไม่เปิดเสรี เป็นเพียงการจำกัดความเท่านั้น แต่เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นตอนนี้ประเทศไทยได้เปิดกว้างขึ้น เริ่มเปิดเสรีในเชิงพาณิชย์ แต่มีกรอบกฎหมายกำกับดูแล จากเดิมต้องเป็นเอกชนรายใหญ่ครองส่วนแบ่งตลาด มาวันนี้ได้กระจายสู่รายย่อยมากขึ้น ทำให้ประชาชนและชาวบ้าน สามารถนำ “กัญชา” มาปลูกหลังบ้านได้ แต่ต้องมีหน่วยงานของรัฐกำกับ เป็นการทำโมเดลให้เล็กลงในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน

“เหมือนประเทศไทยกำลังเปิดกัญชาเสรีแบบกึ่งๆ นับตั้งแต่ปี 2562 ได้มีการปลดล็อกหลายอย่าง ถือว่าเร็วมากใช้เวลาเพียงแค่ 2 ปี แบบค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรค แต่ไม่ใช่ให้เสพโดยเสรีเพื่อสันทนาการ ซึ่งผิดกฎหมายถูกใครเสพถูกจับกุมอย่างแน่นอน”

นำกัญชาทำเมนูอาหารเด็ดเพิ่มมูลค่าไม่เสี่ยงถูกจับ

ร้านอาหารทั่วไป นพ.กิตติ บอกว่า สามารถประกอบอาหารจากกัญชาได้ หลังมีการปลดกัญชาออกจากยาเสพติดในพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 ใช้เฉพาะ ใบ รากต้น เท่านั้น ยกเว้นช่อดอก ใบติดดอก และเมล็ดกัญชา ยังถือว่าเป็นยาเสพติด โดยกัญชาที่นำมาทำเป็นเมนูอาหารเด็ดเพิ่มรสชาติ เพิ่มมูลค่า ต้องมาจากแหล่งปลูกที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ซึ่งได้มีการขออนุญาตในการใช้ประโยชน์กับองค์การอาหารและยา( อย.)เท่านั้น

บรรดาร้านอาหารไม่ต้องขออนุญาต แต่คนทำอาหารจากกัญชา ต้องมีความรู้ในการปรุงว่าสามารถใส่มากใส่น้อยอย่างใดไม่ให้คนรับประทานอาหารแล้วเมา แม้อย.ไม่ได้ล็อกหรือบังคับต้องผ่านการอบรม แต่คนทำอาหารต้องมีความรู้เรื่องใบกัญชาสด หากมีสาร THC เมื่อเจอความร้อนจัด จะมีฤทธิ์มาก เช่น บราวนี่ใส่กัญชา ส่วนเมนูอาหารบางอย่าง เช่น ใบกัญชาชุบแป้งทอด เมื่อโดนความร้อนจะรีดน้ำมันกัญชาออกมา ทำให้ฤทธิ์น้อยลง และที่สำคัญห้ามบริโภควันละไม่เกิน 5 ใบ ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ของกัญชามีฤทธิ์ไม่เท่ากัน สิ่งเหล่านี้ต้องให้ความรู้ ที่สำคัญห้ามขายให้กับผู้บริโภคอายุ ต่ำกว่า 25 ปี ผู้ป่วยโรคเลือด หญิงตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยง

ทั่วไทยปลูกกัญชาได้บ้านละ 6 ต้น แต่มีเงื่อนไขรวมตัว7ครัวเรือน

ทั่วประเทศสามารถลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ไม่ใช่เฉพาะที่จ.บุรีรัมย์ แต่ต้องรวมตัวกัน 7 ครัวเรือนขึ้นไปทำเป็นวิสาหกิจชุมชน ไปจดแจ้งกับเกษตรอำเภอ นำไปสู่กระบวนการทำเรื่องขอใบอนุญาตจากอย. ในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกัญชา อย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย จ.บุรีรัมย์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือแนะนำในการปลูกแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพราะกัญชามีศัตรูพืชและโรคต่างๆ ไม่สามารถปลูกได้ง่ายๆ ต้องเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมและมีวิธีปลูกที่ถูกต้อง

© 2021 thairemark.com