Wednesday, 17 April 2024 - 4 : 33 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เหยี่ยวท่องราตรีเฮ!เปิดผับ-บาร์-โอเกะ ไม่เกินเที่ยงคืน เริ่ม 1 มิ.ย.

ศบค.เคาะแล้ว เริ่ม 1 มิ.ย. เปิดผับ-บาร์โอเกะ ได้ไม่เกินเที่ยงคืน เผยเงื่อนไขนักเที่ยว พร้อมปรับพื้นที่โซนสี สีเขียว-สีฟ้า

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.65 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธาน มีมติเห็นชอบปรับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคแบบบูรณา ดังนี้

โดยปรับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จาก 65 จังหวัด ลดลงเหลือ 46 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) เพิ่มเป็น 14 จังหวัด พื้นที่สีฟ้า (นำร่องท่องเที่ยว) จาก 12 จังหวัด เพิ่มขึ้นเป็น 17 จังหวัด จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่ จาก 16 จังหวัด เป็น 12 จังหวัด

นอกจากนี้ยังเห็นชอง (ร่าง) แผนการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เริ่ม 1 มิ.ย. 2565 ในพื้นที่ในการเปิดดำเนินการ ได้แก่ พื้นที่สีฟ้า และพื้นที่สีเขียว

ลักษณะการเปิดให้บริการกำหนดดังนี้ เวลาในการให้บริการ จำหน่าย และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น. เปิดบริการไม่เกิน 24.00 น.

กิจกรรม งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้) การให้บริการที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า จะต้องสวนหน้ากาก

สำหรับมาตรการสำหรับผู้ให้บริการ
1.พนักงาน นักร้อง นักดนตรี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น
2.ตรวจคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วย (TST)
3.ตรวจพนักงานทุกคนด้วย ATK ทุก 7 วัน และเมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง
4.ถือปฏิบัติตามาตรการ UP

ส่วนมาตรการสำหรับผู้รับบริการ
1.ผู้รับบริหารต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น
2.ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP
3.แนะนำให้ประชากรกลุ่ม 608 หลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการ

มาตรการสำหรับสถานประกอบการ
1.สถานบริการ ฯ ที่จะเปิดดำเนินการ ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.
2.อนุญาตให้เปิดดำเนินการเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียน
3.จัดพื้นที่ให้บริการโดยมีระยะห่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร
4.มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ
5.จัดให้มีการตรวจสอบผู้รับบริหารว่า เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น และไม่ใช่กลุ่ม 608

ทั้งนี้ อนุญาตให้สถานประกอบการกลุ่มโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือ สถานที่ลักษณะเดียวกัน เปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชม

© 2021 thairemark.com