Wednesday, 17 April 2024 - 4 : 30 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

รฟฟท.ลุยแจกATK,ปรอทวัดไข้ และหน้ากากอนามัย แก่ชุมชนสวนผัก

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดกิจกรรมเพื่อสังคม แจกชุดตรวจ ATK , ปรอทวัดไข้ และหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชุดให้แก่ชุมชนสวนผัก บริเวณรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสถานีจตุจักร

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่าเพื่อเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR ) ที่บริษัทให้ความสำคัญ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสนับสนุนมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน

โดยมอบชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ( Antigen Rapid Test Kit ) ปรอทวัดไข้ และหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชุดให้แก่ชุมชนสวนผัก บริเวณรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสถานีจตุจักร รวมทั้งมอบแผ่นรองซับสำหรับผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง โดยมีประธานชุมชนสวนผักเป็นตัวแทนรับมอบ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

© 2021 thairemark.com