Tuesday, 16 April 2024 - 6 : 22 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

SYS มอบทุนเด็กไทย ม.1-ป.ตรี ครบ 77 ทุน 77 จังหวัด ลดความเหลื่อมล้ำการเรียนไทย

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) โชว์แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000 มอบทุนเด็ก/เยาวชนไทย 4 ปี เรียนต่อเนื่อง ม.1-ปริญญาตรี ประมาณทุนละ 1,000,000 บาท ครบ 77 จังหวัด 77 ทุน พร้อมเพิ่มทุนอีก 23 ทุน ในปี 2565 สานฝันเด็กไทยเพิ่มครบ 100 ทุน ลดเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย ชี้ 23 ทุนที่มอบเพิ่ม จังหวัด หน่วยงานรัฐ สถานศึกษา แจ้งความประสงค์ตรง SYS ขอเข้าข่าย “คนดี กตัญญู ด้อยโอกาส (Disability) ครอบครัวยากจน”

ดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้บริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจการของรัฐ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ

ดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้บริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจการของรัฐ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) มีแผนงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์กร หน่วยงานรัฐ ชุมชน สถานศึกษา โดยโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ SYS ได้จัดทำโครงการทุนเรียนต่อเนื่อง ม.1 ถึงปริญญาตรี ได้ริเริ่มมาเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยมีการสรรหาเด็กเยาวชนช้างเผือก ที่เรียนดี ฐานะยากจน ในระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ที่ขาดโอกาสด้านการเรียนจากทั่วประเทศ 77 จังหวัด ให้มีเงินทุนเรียนจนจบปริญญาตรีตามความฝัน

โดยที่ SYS จะดูแลค่าใช้จ่าย ทั้งแต่ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือนทุกเดือนจนจบการศึกษา ประมาณทุนละ 1 ล้านบาท โดยมีระบบการติดตามช่วยเหลือ มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำติดตาม โดยมีเป้าหมายจังหวัดละ 1 ทุน ในการดำเนินการโครงการตั้งแต่ ปี 2561 ถึงปี 2564 ทาง SYS ได้ทำการคัดเลือกน้องๆ นักเรียนทุนครบทุกจังหวัด รวม 77 ทุน 77 จังหวัดแล้ว ทาง SYS ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายทุกจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ช่วยค้นหาช้างเผือกในป่า ตามตะเข็บชายแดน เพื่อให้โอกาสคน สร้างคนให้เป็นกำลังของชาติ ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของสังคมในอนาคต

“สำหรับทุนทาง SYS ได้ดำเนินการนี้ เป็นทุนที่บริษัทฯ ได้จัดให้แก่เด็กนักเรียนแบบให้เปล่า น้องๆ เด็กเยาวชนได้รับทุน ไม่ต้องชดใช้คืนทุนแต่อย่างใด แต่ขอให้เป็นคนดีของสังคม ดูแลพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ และตอบแทนสังคม ชุมชน เมื่อมีโอกาสเท่าที่สามารถช่วยได้ ตามเจตนารมณ์ของทาง SYS ต่อไป”

สำหรับโครงการดังกล่าว ในปี 2565 ทาง SYS ยังคงดำเนินโครงการมอบทุนเรียนต่อเนื่อง ม.1-ปริญญาตรี ต่อไป โดยทาง SYS ตั้งใจจะทำให้ครบ 100 ทุน สำหรับหน่วยงาน สถานศึกษาใด จังหวัดไหน มีช้างเผือกเม็ดงามในป่า สามารถติดต่อมา SYS เพื่อทำการพิจารณา ร่วมกัน สร้างคน พัฒนาเด็กเยาวชนของไทยให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะข้อมูลน้องๆ เด็กเยาวชนระดับ ม.1-ม.6 ที่เป็นคนดี กตัญญู ด้อยโอกาส (Disability) ครอบครัวยากจน ให้ติดต่อผมทาง Inbox : SYS Steel ไม่จำกัดพื้นที่แต่จะดูตามความเหมาะสมต่อไป

บริษัท เหล็กสยามมาโตะ หรือ SYS บริษัท เหล็กสยามมาโตะ หรือ SYS ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.2535 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง Yamato Kogyo Co.,Ltd., Mitsui & Co., Ltd.,บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน),Sumitomo Corporation (Thailand) Co.,Ltd.,Mitsui & Co. (Thailand) Co.,Ltd. เพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน โดยมีโรงงาน 2 แห่ง ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง (โรงงานมาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)จ.ระยอง (โรงงานห้วยโป่ง มีกำลังการผลิตรวมกัน 1.1 ล้านตันและมีศูนย์กระจายสินค้าตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อิสเทิร์นซีบอร์ด 2 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้วยระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเก็บรักษาเหล็กทุกท่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และตรงต่อเวลา

SYS ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพมาตรฐาน มอก. 1227 และ มอก.1390 โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ SYS ผ่านการรับรองคุณภาพสินค้าและกรรมวิธีการผลิต ซึ่งนอกจากการจำหน่ยในประเทศแล้ว ยังส่งออกไปในหลายประเทศทั่วโลก โดยได้รับมาตรฐานสินค้าในระดับนานาชาติ ผ่านการรับรองจากสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสินค้าของ SYS ประกอบด้วย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนหน้าตัดต่างๆ ได้แก่ H-BEAM, I-BEAM, HANNEL, ANGLE, CUT-BEAM, SHEET PILE อีกทั้งยังมีหน่วยงานSteel Solution by SYS ที่ให้บริการด้านโครงสร้างเหล็กแบบครบวงจร โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่งานออกแบบโครงสร้าง งานแปรรูปสินค้า ไปจนถึงบริการติดตั้งโครงสร้างเหล็ก SYS มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังเหล็กของ SYS สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ จำหน่ายต่อ และRecycle ได้ 100% เป็นการหมุนเวียนวัตถุดิบและสินค้ากลับมาใช้ใหม่

ตามแนวทาง Circular economy ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการติดตั้งอุปกร์ณ์ตรวจวัด และระบบกำจัดฝุ่นละอองบริเวณปลายปล่องของโรงงาน และมีการใช้ Solar Cell เพื่อลดการใช้พลังงานจากฟอสซีลในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดร.เภา บุญเยี่ยมซึ่งดูแลงานด้านภาครัฐและกิจการเพื่อสังคม ได้ให้ข้อมูลว่าตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความเชื่อมั่นในคุณค่าของคนและถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา โดยมีแนวคิดการดำเนินงาน CSR 3 ด้าน หรือ 3E Concept ได้แก่ ด้านการศึกษา (Education) ด้านเศษฐกิจฐานราก (Economy) และด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Ecology)

ด้านการศึกษา (Education) มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้น้องๆที่ขาดโอกาสได้เรียนในสิ่งที่ตนเองถูนัดและสาขาที่ชอบ โดยมี โครงการให้ทุนเรียนต่อเนื่องตั้งแต่ ม.1 ถึงปริญญาตรี จังหวัดละ 1 ทุ่น ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนทุนครบทุกจังหวัดแล้ว โดยปี 2565 จะให้ทุนเพิ่มขึ้นอีกในบางจังหวัดนอกจากนั้นในปีที่ผ่านมายังได้มอบทุนเฉพาะครั้งให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสและชุมชนในพื้นที่อีกกว่า 1,000 ทุน รวมทั้งมีการมอบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และมีโครงการจ้างครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนอีกด้วย ในปี 2565 นอกจากมอบทุนการศึกษาแล้ว ยังมี โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เป็นต้น

© 2021 thairemark.com