Thursday, 20 June 2024 - 3 : 39 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

แสดงความยินดี อธิการบดีคนใหม่ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

นายยชญ์สุธา วิชัยพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะเข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ โดยมี นายอิศม์เดช ธำรงค์วัฒวงศา ประธานกรรมการ บริษัทเก้าเกษตร เออีซี จำกัด เป็นตัวแทนมอบกระเช้าของขวัญ ณ. สำนักงานอธิการบดี เมื่อเร็วๆ

© 2021 thairemark.com