Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 54 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

จุดพุล! นำร่อง 7 เมืองท่องเที่ยวโคราช เริ่มแล้ว‘เทศกาลปราสาทหินพิมายครั้งที่ 33’

เริ่มแล้ว! งานประจำปีอุทยานประวัติศาสตร์โบราณสถานมรดกล้ำค่าของโลก “เทศกาลท่องเที่ยวพิมาย ครั้งที่ 33”งานท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เ มืองโคราช 22-26 ธันวาคมนี้ ปลุกความคึกคักกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จุดพลุนโยบายโคราชเปิดเมืองนำร่อง 7 อำเภอตั้งแถวจัดงานท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยถึงความคืบหน้า การจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2564 ว่า วันนี้เป็นวันแรกของการจัดงาน โดยจังหวัดนครราชสีมาได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 33 แล้ว ในรูปแบบงานที่เน้น การแสดงแสง สี เสียง และตลาดย้อนยุค ประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่น ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการการท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2564

สำหรับกิจกรรมภายในงานนั้น มีหลากหลายกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม พิมายปุระ The Musical วิมายะนาฏการ ‘‘ยอยศชัยวรมัน น้อมอภิวันท์สดุดี ศรีวิเรนทราศรม’’ ซึ่งจะจัดแสดงทุกวัน เวลา 19.00 น. ภายในงานยังมีกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ ตลาดย้อนยุคแสดงวีถีชีวิตของคนในท้องถิ่น, การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน, การแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP และการออกร้านค้าต่างๆ

“อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นโบราณสถานมรดกล้ำค่าของโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย การจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมายนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย และเป็นการนำร่องเปิดเมืองด้านการท่องเที่ยว 7 อำเภอ ซึ่ง อำเภอพิมาย ก็เป็น 1 ใน 7 อำเภอ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา คือ อำเภอเมือง ,ปากช่อง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอโชคชัย, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอวังน้ำเขียว, และอำเภอพิมาย ”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดแถลงข่าวไปแล้ว ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครราชสีมา , นายเศรษฐี แพรกนัทที ปลัดอำเภอพิมาย รักษาการแทนนายอำเภอพิมาย , นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา , ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

 โดยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าในปีนี้ อบจ.ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรม “ตลาดย้อนยุค” บริเวณถนนจอมสุดาเสด็จ โดยรูปแบบเน้นความเป็นพื้นถิ่น อาหารพื้นถิ่นของพิมายและอาหารพื้นถิ่นของชาวโคราช ที่อาจจะหารับประทานได้ยากในปัจจุบันกว่า 100 ร้านค้า โดยพ่อค้าแม่ค้าจะแต่งกายแบบย้อนยุคของคนสมัยก่อน เพื่อเข้ากับบรรยากาศของการจัดงาน ในช่วงเย็น และช่วงค่ำ จะได้เห็นบรรยากาศความสวยงามของการประดับไฟ เข้ากับช่วงฤดูหนาวในโซนตลาดย้อนยุค ซึ่งจะเพิ่มอรรถรสของการมาเที่ยวชมงาน โดยจัดจุดถ่ายภาพเช็คอิน เพื่อเก็บภาพความประทับใจ

“งานเทศกาลเที่ยวพิมาย” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการบรรจุอยู่ในโครงการ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาส่งเสริมให้จังหวัดนครราชสีมาสามารถเที่ยวได้ทุกเดือน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาเที่ยวชมอย่างมีความสุข “มาเที่ยวโคราชบ้านเอ็ง…แล่วจะติ๊ดใจ๋เด้อออออ”

ด้านนายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มว่า ปราสาทหินพิมายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันดีทั้ง ชาวไทย และ  ชาวต่างประเทศ และด้วยการตระหนักถึงความสำคัญ การสร้างจิตสำนึกให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้

1. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว

3. กระตุ้นเศรษฐกิจพ่อการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น 4. เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันการแพ้ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5. ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)

นอกจากการจัดกิจกรรมภายในงานแล้ว จังหวัดนครราชสีมา ยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามมาตรการท่องเที่ยวปลอดภัย งดดื่ม ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด เทศกาลท่องเที่ยวพิมายครั้งนี้ด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดกำลังนับร้อย คุมเข้มป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท ซึ่งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ภายในอุทยานปราสาทหินพิมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย, หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, สาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมกับ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครราชสีมา

ได้ร่วมกันรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวพิมาย  ให้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองโรค ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด

ไม่เพียงเท่านั้นทางประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครราชสีมา และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ยังได้เตรียมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การขับขี่ปลอดภัย ทั้งยังได้มอบกรวยสะท้อนแสง ป้ายรณรงค์เมาไม่ขับ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย เพื่อใช้ในงานด้านการจราจร ช่วงงานเทศกาลเที่ยวพิมาย โดยทางสาธารณสุขอำเภอพิมาย เตรียมเจ้าหน้าที่ “อสม.” ตั้งจุดคัดกรองทุกจุดภายในงานเพื่อคัดกรองผู้ที่จะเดินทางมาเที่ยวงาน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย ได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่นับร้อยนายป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทภายในงานอีกด้วย

© 2021 thairemark.com