Sunday, 26 May 2024 - 1 : 41 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กรมคุมประพฤติประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้”ชิงเงินรางวัลกว่าห้าแสนบาท

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จับมือ 5 ผู้กำกับชั้นนำของเมืองไทย จัดประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านการทำหนังสั้น สร้างความตระหนักให้สังคมยอมรับ และให้โอกาสผู้กระทำผิด พร้อมประกาศทีมที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

กรมคุมประพฤติ จัดงานแถลงข่าว โครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีเวทีให้ฝึกฝีมือ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านการทำหนังสั้น เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักให้สังคม เกิดความเข้าใจ ยอมรับ และให้โอกาสผู้กระทำผิด กลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ตลอดจนผู้กำกับชื่อดังของเมืองไทย ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้า ระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่เล็งเห็นประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากการประกวดในครั้งนี้ ที่นอกจากการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีเวที แสดงศักยภาพ ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้กระทำผิดได้กลับมามีที่ยืนในสังคม ผ่านผลงานสร้างสรรค์ที่ได้จากการประกวดในครั้งนี้อีกด้วย

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า โครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคม มอบให้” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และให้โอกาสผู้กระทำผิดได้ กลับคืนสู่สังคม ในรูปแบบหนังสั้นที่เข้าใจง่าย ซึ่งในภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติ คือ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็น การคุมประพฤติผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน และผู้ได้รับการพักการลงโทษ หรือลดวันต้องโทษ รวมทั้ง ดำเนินการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดระหว่างคุมประพฤติและภายหลังปล่อย เพื่อให้ผู้กระทำผิดสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ชุมชน และสังคม ว่ากรมคุมประพฤติแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตัวกลับใจได้แล้ว เราคืนคนดีให้สังคมแล้ว ก็ต้องส่งไม้ ต่อให้คนในชุมชนและคนในสังคมได้เข้าใจว่า “โอกาส” คือสิ่งที่ผู้กระทำผิดเหล่านี้ต้องการ สังคมต้องเข้าใจและให้ โอกาสพวกเขาได้กลับไปมีที่ยืนในสังคม ได้รับโอกาสในการทำงาน ได้ดูแลตัวเองและครอบครัว ได้รับโอกาสเหมือน ทุกๆคนในสังคม นั่นคือสิ่งที่โครงการนี้ต้องการจะสื่อออกไป กรมคุมประพฤติจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยจับมือกับ ผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นนำในประเทศไทย 5 ท่านด้วยกัน ได้แก่ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว คุณนนทรีย์ นิมิบุตร คุณธนิตย์ จิตนุกูล คุณบัณฑิต ทองดี และคุณราเชนท์ ลิ้มตระกูล มาเป็นคณะกรรมการตัดสิน และให้ความรู้แก่น้องๆ ผู้เข้า ประกวด ในกระบวนการผลิตหนังสั้นแบบมืออาชีพ ซึ่งได้จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา และคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายกันอย่างเข้มข้น

วิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ

“โครงการนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เคยกระทำความผิดสามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขแล้ว ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์ ได้มีเวทีให้ฝึกฝีมือการผลิตและกำกับภาพยนตร์สั้นจากผู้มีประสบการณ์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับในวงการภาพยนตร์ไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท ที่สำคัญผลงานของ ผู้ประกวดที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะได้มีโอกาสไปโชว์ผลงานของตนเองในโรงภาพยนตร์อีกด้วย” อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติม

ด้าน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมีนโยบาย มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ผ่านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ตลอดจน ร่วมสร้างงานให้โอกาสออกมาประกอบอาชีพสุจริตเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ผู้กระทำผิดไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ภายใต้แนวคิด สร้างโอกาสเพื่อคืนผู้กระทำผิดสู่สังคม ซึ่งโครงการประกวดหนังสั้น “โอกาสที่สังคมมอบให้” ของกรมคุมประพฤติตอบโจทย์ของแนวคิดดังกล่าว เปรียบเหมือนจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่มาเติมเต็มกระบวนการคืนคนดีสู่สังคม เราจะคืนพวกเขาเหล่านี้สู่อ้อมกอดของครอบครัว และกลับคืนสู่สังคมไม่ได้เลย หากสังคมไม่ร่วมกันมอบโอกาสให้กับพวกเขาก่อน เพื่อให้ผู้กระทำผิดเหล่านี้ มีแรงกาย และแรงใจต่อสู้ พัฒนาตนเองเพื่อเป็นกำลังสำคัญร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป

สำหรับรายละเอียดที่สำคัญของโครงการประกวดหนังสั้น ในครั้งนี้ประกอบด้วย

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
-นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือประชาชนทั่วไป ผู้มีสัญชาติไทย
-ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-สมัครแบบทีม ทีมละ 2-5 คน

2.รางวัลการประกวด
-รางวัลชนะเลิศ 150,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร
-รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • รางวัล Popular Vote 1 รางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

และรางวัลสนับสนุนทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 15 ทีมสุดท้าย จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท

3.การประกาศรางวัล
-รอบคัดเลือก ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564
-รอบ 15 ทีมสุดท้าย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
-รอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th หรือ Facebook กรมคุมประพฤติ Department of Probation หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 093-428-3636

© 2021 thairemark.com