Friday, 14 June 2024 - 6 : 31 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

BEDO มอบรางวัล “GEO Wisdom Prize” การประกวด Thailand Green Design Awards 2024

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO เดินหน้าผลักดันการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ร่วมมอบรางวัลประเภท “GEO Wisdom Prize” ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมThailand Green Design Awards 2024

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อํานวยการ BEDO กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้รับความสนใจและเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความเข้าใจเกี่ยวทรัพยากรชีวภาพยังอยู่ในวงจำกัด ดังนั้นในการจัดการประกวดแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2024 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จึงได้มีการมอบรางวัล GEO Wisdom Prize รางวัลประเภทการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ซึ่ง BEDO ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประกวดรางวัลนี้

ผู้อํานวยการ BEDO กล่าวต่อว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ Thailand Green Design Awards 2024 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเภทการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ หรือ GEO Wisdom Prize เพื่อสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คุ้มค่าและเป็นแนวคิดที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตต่อไป ภายใต้นโยบาย BCG ที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจากความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยงทดแทน พร้อมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรวม นำทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดล้วนเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากกระบวนการคิดค้นเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มากเกินพอดี การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนลดปริมาณขยะ การใช้ภูมิปัญญาร่วมกับนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ประโยชน์ที่หลากหลายและสวยงามน่าใช้มากขึ้น จากความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ จะเป็นต้นแบบแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพให้กว้างขวาง สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง มีโอกาสทางธุรกิจและตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น

ทั้งนี้ รางวัล GEO Wisdom Prize คัดเลือกมาจากผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 55 ผลงาน ผลงานที่ชนะเลิศ 4 ลำดับแรก เป็นผลงานที่โดดเด่นในเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานร่วมกับนวัตกรรม การออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย เหมาะแก่การใช้งาน และมีโอกาสทางธุรกิจ รังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ สนับสนุนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และมีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน

“ในนาม BEDO ขอขอบคุณเวที Thailand Green Design Awards 2024 ที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ทั้งรางวัล GEO Wisdom Prize และรางวัลอันทรงเกียรติอื่นๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความหลากหลายทางชีวภาพจะเป็นที่รู้จัก ตระหนักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะก่อนที่ธุรกิจจะออกผลิตภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายสู่ท้องตลาดจะมีการออกแบบอย่างใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศให้แข็งแรงและก้าวไปสู่ Nature Positive ในปี 2030 อย่างเต็มภาคภูมิ” ผู้อํานวยการ BEDO กล่าวย้ำ

© 2021 thairemark.com