Wednesday, 17 April 2024 - 4 : 28 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัลมอบข้าวมันไก่ 200 ชุดแด่บุคลากรทางการแพทย์

ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล พร้อมด้วยสมาชิกและตัวแทนบริษัท ธนา 9 คอนสตรัคชั่น,บริษัท โออีจี เวิลด์พลาเน็ท,บริษัทรุ่งอรุณฟาร์ม (2020) จำกัดได้นำข้าวมันไก่จำนวน 200 ชุด มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 200 ท่าน

นายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล พร้อมด้วยสมาชิกและตัวแทนบริษัท ธนา 9 คอนสตรัคชั่น จำกัด ,บริษัท โออีจี เวิลด์พลาเน็ท จำกัด,บริษัทรุ่งอรุณฟาร์ม (2020) จำกัดได้นำข้าวมันไก่จำนวน 200 ชุด มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 200 ท่าน โดยมีนพ.ศักดิพัฒน์ ทรงวิศิษฎ์เป็นผู้รับมอบ ที่อาคารอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร วันก่่อน

© 2021 thairemark.com