Thursday, 20 June 2024 - 2 : 46 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เตรียมเฮ! Q2 เปิดถนนเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ – ประชาชื่น

DAD เผยถนนหมายเลข 10 คืบหน้า เชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ – ประชาชื่น ลั่นเตรียมเปิดให้บริการไตรมาส 2 ปี 2567 ความหวังช่วยระบายการจราจรย่านแจ้งวัฒนะ และขอบคุณกรุงเทพมหานครที่สนับสนุนงบประมาณ

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กล่าวถึงความคืบหน้าการตัดถนนหมายเลข 10 เชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กับถนนประชาชื่น ขณะนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยล่าสุดอยู่ระหว่างวางคานสะพานข้ามคลองประปา แล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รวมถึงการเช็ครายละเอียดต่างๆ ดังนั้นคาดว่าถนนเส้นนี้จะพร้อมใช้และเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ราวไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 โดยถนนหมายเลข 10 นี้มีความยาวตลอดเส้นทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร รองรับรถยนต์สัญจรได้สูงถึง 100,000 คันต่อวัน

“ธพส. ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่จากมณฑลทหารบกที่ 11 ประมาณ 5 ไร่เศษ และประสานการประปานครหลวง ขอใช้พื้นที่ประมาณ 11 ไร่ ในการตัดถนนหมายเลข 10 นี้ เพื่อต้องการบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ และเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางสัญจรของผู้มาใช้บริการติดต่อหน่วยงานในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงต้องขอบคุณ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง”

ทั้งนี้ถนนหมายเลข 10 มีขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมวางระบบระบายน้ำ มีจุดเริ่มต้นจากถนนประชาชื่น ข้ามคลองประปา ผ่านพื้นที่ของมณฑลทหารบกที่ 11 และพื้นที่ของการประปานครหลวง ข้ามคลองบางตลาด และจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับถนนภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ระยะทางรวมทั้งโครงการประมาณ 1.3 กิโลเมตร โดยก่อนหน้าที่ ธพส. ได้ประสานการตัดถนนเพื่อระบายการจราจรภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ไปแล้ว คือ ถนนหมายเลข 8 หรือ ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทางระยะทาง 825 เมตร โดยเชื่อมต่อไปยังถนนกำแพงเพชร 6 เพื่อเชื่อมต่อไปยังถนนวิภาวดีรังสิต

ความเป็นมาของถนนหมายเลข 10 มีจุดเริ่มต้นจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วม 6 หน่วยงาน ได้แก่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มณฑลทหารบกที่ 11 การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ และ ธพส. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานก่อสร้าง

นอกจากนี้ ธพส. ยังได้พัฒนาโครงการสมาร์ทฮับ จัดทำอาคารจอดรถ D (DEPOT) และประสานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นำรถ ขสมก. มาให้บริการรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการออกจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ไปยังที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตอกย้ำความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบภายใต้การทำงานที่พร้อม“ส่งมอบความพึงพอใจ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน”ต่อไป

© 2021 thairemark.com