Wednesday, 17 April 2024 - 5 : 40 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “อังกูร ศีลาเทวากูล”เป็นผู้ตรวจฯมหาดไทย

“อังกูร ศีลาเทวากูล” เข้าสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังได้รับโปรดเกล้าฯเป็นผู้ตรวจฯมหาดไทย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายอังกูร ศีลาเทวากูล อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งใหม่ หลังจากมีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

โดยมี พระครูวิทิตพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เดินทางมาส่งพร้อมมอบวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการจากจังหวัดราชบุรีร่วมเดินทางมาส่งด้วย ณ กระทรวงมหาดไทย

สำหรับ นายอังกูร ศีลาเทวากูล เป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นข้าราชการดาวรุ่งคนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย

© 2021 thairemark.com