Thursday, 29 February 2024 - 10 : 20 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ลอยกระทง ห้วยสุครีพ สายน้ำแห่งชีวิต วิถีถิ่นบางพระ

พ่อเมืองชลบุรี เปิดงานลอยกระทง ห้วยสุครีพ สายน้ำแห่งชีวิต สืบสานวิถีถิ่นบางพระ ณ บริเวณโดมห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงห้วยสุครีพ สายน้ำแห่งชีวิต สืบสานวิถีถิ่นบางพระ ณ บริเวณโดมห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร น.ส.สุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายทวีพงษ์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา หัวหน้าส่วนราชการ นายลออง พยนต์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ภาคเอกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

งานลอยกระทงห้วยสุครีพ สายน้ำแห่งชีวิต สืบสานวิถีถิ่นบางพระ ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำมาอย่างยาวนาน นำพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชีวิต บ้านเรือน ชุมชน ก่อเกิดตำนานวิถีความเชื่อ สัมมาอาชีพที่สะท้อนอัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมของคนชาวตำบลบางพระ

โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ให้เลือกซื้อกว่าร้อยร้านค้า จากนั้นรับชมวีดีทัศน์”ตำนานแห่งการพัฒนา สายน้ำอดีตสู่ปัจจุบัน จนเป็นตลาดน้ำห้วยสุครีพ” ชมการแสดงจากศิลปินดัง น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ บิ๊กแอส พร้อมวงแบล็คอัพแสงสีเสียงเต็มระบบ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานลอยกระทง ในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมทั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ตนเองได้กำชับทุกหน่วยงานในการจัดงานลอยกระทงในแต่ละพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การจัดงานต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและดูแลประชาชนจำนวนมากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมให้มีความปลอดภัยและเรียบร้อย คาดว่าปีนี้จะมีประชาชนร่วมงานลอยกระทงในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดชลบุรี เพิ่มขึ้น

© 2021 thairemark.com