Wednesday, 17 April 2024 - 6 : 24 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘ภูฟ้า’คว้ารางวัลสุดยอดTOP SMEs ทำเพื่อสังคม

ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ มุ่งมั่นทำธุรกิจเพื่อสังคม จนก้าวขึ้นรับรางวัลสุดยอด TOP SMEs ในงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 สาขารางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566 ​​​​​​​​

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 เพื่อยกย่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีจรรยาบรรณ และมีธรรมาภิบาล ผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินผลรางวัลอย่างรอบคอบและเป็นธรรม และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ อันจะเป็นกรณีศึกษาให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย​​บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมมากว่า 21 ปี จนสามารถก้าวขึ้นรับรางวัลสุดยอด TOP SMEs จากงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 ในสาขารางวัล ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566 โดย ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง และยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะคืนกลับให้สังคม ในการมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคม ที่มีทั้งครอบครัวและคนที่เรารัก และรักเรา บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด จึงได้รับความไว้วางใจจากมากกว่า 600 ครอบครัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา​​

คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “เราภูมิใจมากที่ได้รับรางวัล ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี 2566 เป็นรางวัลหนึ่งที่สำคัญใน การประกาศรางวัลสุดยอด TOP SMEs จากงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2023 บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ของเรา เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการทำธุรกิจที่จะช่วยให้สังคมดีขึ้น เราจึงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจในการพัฒนา และดูแลที่ตัวบุคคล มากกว่ามองไปที่เครื่องจักร เพราะคนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาในทุกสิ่งทุกอย่าง การดำเนินธุรกิจด้านบำบัดผู้ติดยาเสพติด ก็เหมือนเราได้คืนคนดีสู่สังคม คืนคนรักสู่ครอบครัว คืนบุคลากรคุณภาพให้กลับมาช่วยเป็นฟันเฟืองในการนำพาประเทศเราให้ก้าวไปข้างหน้า จากสถิติประเทศไทยมีผู้เสพยาเสพติดกว่า 2 ล้านคน เฉพาะปี 2565 มีผู้ต้องเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูกว่า 1.2 แสนคน ฉะนั้น ความต้องการศูนย์บำบัดฟื้นฟูที่มีมาตรฐานยังสูงมาก ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการและผู้ปกครอง จนเกิดการบอกต่ออย่างกว้างขวาง ถึงการบำบัดฟื้นฟูแบบไม่ลงแดง ไม่ทรมาน ไม่อาเจียน และปัจจุบันนี้ ทางภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ กำลังก่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อให้บริการแบบครบวงจร โดยจะแล้วเสร็จและเปิดทำการ ภายในปี 2567 พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้วางแผนยกระดับจากบริษัทเพื่ิอสังคมไทย สู่การเป็นบริษัทมหาชนเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก โดยเราได้ SME D Bank เป็นแรงสนับสนุนให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของเครือภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ มีครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย อาทิ ภูฟ้าเรสท์โฮม กรุงเทพฯ, Sahwan International Rehab Center หัวหิน, และ ภูฟ้าเรสท์โฮม เชียงราย และล่าสุดกับ ภูฟ้าเรสท์โฮม ขอนแก่น ที่เพิ่งเปิดทำการ โดยสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของเครือภูฟ้าฯ ดําเนินการด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมุ่งมั่นที่จะเป็นสถานบําบัดผู้ติดยาเสพติดเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ความสำเร็จที่สำคัญของเรา คือผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีก สร้างความภาคภูมิใจว่า ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม อีกทั้งเรา ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง และเป็นส่วนหนึ่งที่จะคืนกลับไปให้สังคมของเราด้วยอีกทางหนึ่ง ในการมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ติดยาเสพติด ได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคม ที่มีทั้งครอบครัวและคนที่เรารัก และรักเรา เราจึงมุ่งมั่นว่า ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จะ“คืนคนรัก กลับสู่ครอบครัว และสังคม” อีกครั้ง คุณภูผา ภูวดลอานนท์ กล่าว

© 2021 thairemark.com