Saturday, 13 July 2024 - 9 : 50 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ซีพี ออลล์ ทอดกฐินสามัคคีวัดทางสายบางสะพาน

ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ในโอกาสงานบุญใหญ่ทอดกฐินประจำปี เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญสำหรับใช้เป็นศาสนสถานที่ยังประโยชน์ ต่อพระสงฆ์ สามเณรได้ศึกษา หาความรู้เพื่อทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์

ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ นำโดยนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วัดทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น และประชาชนร่วมงาน โดยพระครูวินัยธรไมตรี ฐิติปัญโญ รองเจ้าคณะอำเภอบางสะพาน เจ้าอาวาสวัดทางสายรับถวาย ณ วัดทางสาย อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยวัตุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญสำหรับใช้เป็นสถานที่สำหรับอบรมสัมมนาและปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์-สามเณร และพุทธศาสนิกชนตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาภายใต้ปณิธานองค์กร “Giving & Sharing”

นางปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ในฐานะประธานพุทธปัญญาชมรม กล่าวว่า “นอกจากการทอดกฐินซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีแล้ว พุทธปัญญาชมรมโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ยังได้จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่พุทธปัญญาชมรม โดยซีพี ออลล์ ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 28 เนื่องจากซีพี ออลล์ มีการปลูกฝังพนักงานในด้านการมีจิตสาธารณะ และนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งทุกๆ ช่วงเที่ยงของวันศุกร์จะนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดต่างๆ มาแสดงธรรมเทศนาให้พนักงานได้ฟัง 3 สัปดาห์ และ 1 สัปดาห์ของเดือนจะเชิญฆราวาสที่มีชื่อเสียงมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะกัน นอกเหนือจากพนักงานแล้วยังมีประชาชนในย่านสีลมและผู้ที่สนใจร่วมทำบุญ ฟังธรรมบรรยาย พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจได้ร่วมฟังธรรมะสวดมนต์ผ่าน live สดไปพร้อมๆ กันเพื่อสร้างพื้นที่ธรรมะสำหรับคนเมือง และได้นำธรรมะที่ได้ฟังไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน”

อนึ่ง วัดทางสาย เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนเขาปักธงชัย ริมทะเลบ้านกรูด  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี  ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือพระมหาเจดีย์เก้ายอด เป็นสถาปัตยกรรมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระองค์ครองราชย์ครบ 50 ปี ออกแบบโดยม.ร.ว มิตรารุณ เกษมศรี นายช่างถานปนิกประจำสำนักพระราชวัง และพระพุทธกิติสิริชัย พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระ ขนาดหน้าตก 10 เมตร หันพระพักตร์ออกทะเล สร้างขึ้นโดยชาวบางสะพานเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

© 2021 thairemark.com