Sunday, 26 May 2024 - 11 : 58 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

รร.ดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพการกุศล ครั้งที่15

รร.ดาราสมุทร จัดกิจกรรมครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพการกุศล ครั้งที่ 15 ฉลองโอกาสครบรอบ 87 ปี และกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

เมื่อเวลา 06.30 น.วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพการกุศล ครั้งที่ 15” (Darasamutr Family Walk Rally 15th) เพื่อเป็นการฉลองโอกาสครบรอบ 87 ปีดาราสมุทร รวมทั้งจัดหาทุนสมทบกองทุนครูเกษียณและเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่าง โรงเรียน บ้าน และชุมชน

โดยมี บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร บาทหลวงสมชาย เกษี อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา นายสมชาย พันนุช นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพการกุศล ในครั้งนี้จะทำให้ผู้ปกครอง นักเรียน และครูได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อนำไปพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน ให้เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของสังคม สำหรับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง จะนำไปสมทบทุนโครงการกองทุนเกษียณอายุครู”

© 2021 thairemark.com