Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 49 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทัพเรือตั้งศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดบนบก-ทางทะเลตลอด24ชม.

กองทัพเรือจัดตั้งศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 แบบ Call Center  ให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ   ทั้งบนบก และในทะเล

   

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ แบบ Call Center ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ทั้งบนบก และในทะเล เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา

ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือมีหน้าที่ประสานและให้ความเหลือประชาชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนผู้ป่วย COVID-19 ฉุกเฉิน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด

โดยศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ  ได้จัดรถยนต์ในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางบกจำนวน 65 คัน และเรือสนับสนันการเคลื่อนย้ายในทะเลจำนวน 10 ลำ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ดังนี้

1.ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีกรมการขนส่งทหารเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์

02-475-5238 และ 02-475-5499 โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 4 คัน ได้แก่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ 2 คัน และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 2 คัน ทั้งนี้ดำเนินงานสนับสนุนกับหน่วยให้บริการประชาชนของกองทัพเรือ 8 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

2.ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จว.ชลบุรี และ จว.ระยอง มีฐานทัพเรือสัตหีบเป็นหน่วยรับผิดชอบ  หมายเลขโทรศัพท์ 038-438-474 และ 038-438-163 โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 4 คัน ได้แก่ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 2 คัน และรถตู้โดยสาร 2 คัน

3.ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด มีกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นหน่วยรับผิดชอบ  

•พื้นที่ จว.จันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 039-312-172  และ 039-447-1440

•พื้นที่ จว.ตราด หมายเลขโทรศัพท์ 039-312-172

•พื้นที่ในทะเล หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน/1 รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 039-518-519

โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 42 คัน เรือ 4 ลำ ได้แก่ มีรถโดยสารขนาดใหญ่ 14 คัน รถโดยสารขนาดเล็ก 18 คัน รถบรรทุก 10 คัน เรือหลวงตากใบ เรือ ต.113 เรือ ต.237 และเรือ ต.272

4.ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จว.สงขลา มีทัพเรือภาคที่ 2 เป็นหน่วยรับผิดชอบ  หมายเลขโทรศัพท์

  074-325-804 – 5  โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 3 คัน ได้แก่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 3 คัน

5.ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือประจำพื้นที่ จว.ภูเก็ต และจง.พังงา มีทัพเรือภาคที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบ 

• พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-391-598

• พื้นที่จังหวัดพังงา ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076- 453-354

โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 8 คัน เรือ 6 ลำ ได้แก่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ 4 คัน เล็กบรรทุกเล็ก 4 คัน

เรือหลวงชลบุรี เรือหลวงมันใน เรือหลวงแหลมสิงห์ เรือ ต.233 และเรือพยาบาล 2 ลำ

6.ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19  กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จว.นราธิวาส มีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบ  หมายเลขโทรศัพท์

073-565-3677  โดยจัดรถยนต์ให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน 4 คัน ได้แก่ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 4 คัน

โดยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จว.พังงา โดย ทัพเรือภาคที่ 3 ได้สนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 20 ราย จากหมู่บ้านบางคลี ม.8 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา ซึ่งเป็นพื้นที่คลัสเตอร์การระบาดใหม่ของ จว.พังงา ไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า จว.พังงา

และศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จว.จันทบุรี โดย กองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สนับสนุนรถยนต์โดยสารขนาดเล็กจำนวน 2 คัน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่หายจากโควิด 19  จำนวน 8 ราย โดยเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลสนามกองทัพเรือบ้านจันทเขลม ส่งที่บริษัทขนส่งจันทบุรีเพื่อให้เดินทางกลับภูมิลำเนา

#กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชน ร่วมใจต้านภัยโควิด19 #กองทัพเรือเป็นที่พึ่งประชาชนเสมอ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

© 2021 thairemark.com