Sunday, 23 June 2024 - 5 : 19 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงาน อพท. อาคารทิปโก้

© 2021 thairemark.com