Friday, 21 June 2024 - 9 : 14 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เยียวยาลอตแรกเหยื่อน้ำมันรั่วกลางทะเลเกาะสีชัง

ผู้ว่าฯชลบุรีมอบเงินเยียวยาล็อตแรกผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำมันรั่วกลางทะเลพื้นที่ อ.เกาะสีชัง ระยะแรก 92 ราย จากทั้งหมด 271 ราย เป็นกลุ่มเรือประมง กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอย รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเล ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี, นายถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำดิบรั่วไหลลงทะเล ในพื้นที่ อ.เกาะสีชัง ระยะแรก 92 ราย จากทั้งหมด 271 ราย เป็นกลุ่มเรือประมง กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอย รวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้แก่ ผู้จับสัตว์น้ำ ค้าขายอาหารทะเลสด ค้าขายอาหารทะเลแห้ง ผู้ประกอบการ (รถเช่า,เรือเช่า) ส่วนกลุ่ม ผู้ประกอบการ/ที่พัก ร้านอาหาร รับจ้างทั่วไป อยู่ระหว่างการพิจารณาอัตราการ จ่ายเงินช่วยเหลือ ซึ่งจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่พี่น้องประชาชนในระยะต่อไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางจังหวัดชลบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและบริษัทไทยออยล์ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้พื้นที่เกาะสีชังถือเป็นพื้นที่แรกที่ได้รับเงินเยียวยา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจังหวัดชลบุรีจะเร่งดำเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ที่ยื่นเรื่องร้องเรียนขอรับการช่วยเหลือ เพื่อเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ครบทุกราย

ด้านนายถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลดังกล่าว มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ คือ เกาะสีชัง บ้านอ่าวอุดม บางพระ ศรีราชา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบ กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง โดยไทยออยล์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินช่วยเหลือ เยียวยา ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านต่างๆ และจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุด

© 2021 thairemark.com